ההסתדרות ומשרד האוצר הגיעו להבנות: הסכם שכר לעובדי רשות המסים

הצדדים ימשיכו בניהול המו"מ על הסכם שכר חדשני ברשות

ההסכם שנחתם לאחר כשנה של משא ומתן, כולל תוספות שכר בגובה 9% ויחול על קרוב ל-6,000 העובדים המועסקים בשירות המדינה ברשות המסים .

התוספות יחולקו לעובדים באופן דיפרנציאלי, הן כתוספת אחוזית והן כתוספת שקלית, וזאת לחיזוק העובדים ברמות הנמוכות של סולם השכר וצמצום הפערים בין הקבוצות השונות של העובדים .
יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן: "ההסכם מחזק את מעמד עובדי רשות המסים, אשר ממלאים תפקיד חשוב ומשמעותי בהגנת אזרחי המדינה מפני נזקי הפשיעה כלכלית" .

מנכ"ל משרד האוצר שי באב"ד: " שיפור תנאי העסקתם של העובדים יוביל לשביעות רצון גבוהה יותר וכך באופן ישיר גם לאיכות שירות טובה יותר, שתינתן על ידם" .

יו"ר הסתדרות עובדי המדינה אריאל יעקובי: "טיפוח ההון האנושי בשירות המדינה וברשות המסים בפרט, עוזר לקדם שירות איכותי ויעיל יותר לציבור". סגן הממונה על השכר במשרד האוצר, דיאא אסדי: ההסכם מייצר מצב של win win באופן שמשפר את שירות הרשות לאזרחים לצד השיפור בתנאי השכר של העובדים" .

הוחלט כי חלוקת התוספת תתבצע בשלוש פעימות לאורך תקופת ההסכם, כאשר הפעימה הראשונה הינה בתוקף רטרוקאטיבי החל מה-1.1.2017, ושתי פעימות נוספות, שהקרובה ביניהן תיכנס לתוקף כבר ב-1.1.2018 ופעימה נוספת בתחילת שנת 2019. יצוין כי תוספת השכר המוגדרת בהסכם היא בנוסף לעדכון שכר העובדים בשיעור של 7.75% מכוח הסכם המסגרת שנחתם במגזר הציבורי בין יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן לבין שר האוצר משה כחלון.

כחלק מן ההבנות המעוגנות בהסכם, הצדדים הסדירו גם הזכאות לתוספת פשיעה חמורה, המשולמת לעובדים העוסקים בפעילות מודיעינית וחקירתית, תוך הרחבת הזכאות לתוספת זו ליחידות נוספות שבעבר לא קיבלו אותה. העילה למתן התוספת ליחידות נוספות, בהן יחידות שונות באגף מס הכנסה ומיסוי מקרקעין, נעוצה בשינוי מודל ההפעלה של הרשות, כך שכל יחידות החקירות יטפלו בפשיעה מאורגנת ויחול עליהם ההסכם הקיים.

לצד תוספות השכר, הצדדים הסכימו ביניהם גם על נוהל רוטציה שיונהג ברשות המסים על מנת לאפשר לרשות לבצע סבב תפקידים בתוך היחידות ובין היחידות במערך, גם בקרב קבוצות העובדים המשתייכים לדרג הניהולי הזוטר. סבב התפקידים, הן בתפקידי השטח והן בתפקידי המטה, יונהג על פי נוהל רוטציה ייחודי שייקבע על ידי הנהלת הרשות, נציבות שירות המדינה והסתדרות עובדי המדינה.

במסגרת ההסכם, הצדדים התחייבו להמשיך לנהל משא ומתן בדבר ההשלכות של איחוד אגפי רשות המסים, תוך התייחסות, בין היתר, לתנאי העסקה אשר יחולו על העובדים במסגרת הסכם עבודה חדשני, ככל שיבוצע איחוד של פעילויות אגפי רשות המיסים בעתיד. יודגש, כי במקרה בו המדינה תודיע כי היא חזרה בה מכוונתה לבצע את האיחוד כאמור, הצדדים ימשיכו בניהול המו"מ על הסכם שכר חדשני ברשות. במקביל לכך, ובהתאם להסכמות, צפוי לצאת פיילוט של משרד חדש מאוחד ברשות, אשר יוקם בעיר שבה אין שירותי מס ויכלול תחת קורת גג אחת את אגפי מס הכנסה והמע"מ.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.