ההצלה מהשואה בזכות בִּרְכַּת הַמָּזוֹן • סיפור מרטיט מיהודי שחי בימינו – ועוד סיפורים מופלאים בני ימינו מהמשפיע רבי אלימלך בידרמן – האזינו

מספר הגה"צ רבי אלימלך בידרמן: סיפר לי יהודי בשם ר' שמעון מעשה שהיה כך היה, רבי מאיר שפירא הגיע לבחון את כיתתו ולא הביא מתנה לילדים והציע לומר להם ווארט וזה יהיה המתנה, ואמר להם שמי שקורא ברהמ"ז בכוונה מילה במילה לא שולט בו לא אף ולא שצף ולא קצף, ר' שמעון קיבל על עצמו כך לעשות.

אח"כ השואה הנוראה הגיעה, הנאצים ימ"ש ערכו סלקציה והעמידו ילדים ואת הזקנים שלחו להשמדה ואת הצעירים השאירו לעבודה, הוא ביקש מהקב"ה שיצילהו, ועשה עצמו כאילו הוא גבוה והגביה עצמו ולקחוהו לעבודה, ושם צריכים פרנסה, ושם בדקו כל אחד מה כשירותו לעבודה, ומישהו הציע לו שיאמר שהוא טבח טוב ביחד עם עוד אחד, וקיבלו אותו לעבודה וקיבל מזון באופן בריוח, וראה שנתקיים בו בזה זבכות ברהמ"ז.

אחרי כמה חודשים ביקר קצין רשע מרושע שלא הסכים לעבודה שלו, ונתן לו פטיש קטן וצוה עליו שיחפור בור בגודל 2 מטר  ואם תוך שעתיים תצליח לחפור בור תוכל לחזור למטבח, הוא מספר שעיניו חשכו, הוא ביקש מהשי"ת שהרי הוא מברך ברהמ"ז בכוונה ויש את ההבטחה שמזונות מצויין לו כל ימיו, לאחר כמה דקות עברו שם חיילים וראו את עבודתי הקשה זרקו עליי ירקות בכמויות, ושוב ביקשתי מה', מיד אחר כך עברה משאית עם חיילים פולנים שהיו באותה צרה, וביקשו ממני את הירקות, ה' נתן בידי שכל וצויתי שיחפרו בור תוך שעה, והם שחפצו בירקות מיד החלו יחד לחפור עד שהבור נחפר.

אח"כ קרא לקצין הנאצי והראה לי בור חפור , הקצין ההמום מילמל שתמיד ידע שה' עוזר לכם, והחזירו לעבודה במטבח.

היהודי שעד היום חי בתוכינו ברח' צפניה בירושלים מעיד שחיתן את כל ילדיו ואף פעם לא היה לו מחסור בפרנסה. והכל בזכות ברכת המזון.

ועוד….

*בפרשת עקב כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל – הח"ח עם גביר גאוותן שסמך רק על עצמו ולא ידע שגלגל חוזר בעולם ואיבד כל נכסיו (סיפור נורא)

 *העשיר שבטח רק על עצמו ולא על השי"ת ולא הקשיב להרה"ק מטשורטקוב שהציע לא לקנות את היער ומה בסוף התגלה בעצים? (סיפור)

 *מעשה בבעל התניא שבגלל פעם אחת שאמר "אני" נאלץ להגיד מלא פעמים "לא אני" (סיפור עם המגיד ממעזריטש)

 *אגרת מהרה"ק מויטעפסק שמזהיר שאל  יחשוב אדם תמיד על צרות כי בסוף יהיה בצרות כמו כשאדם חושב על טומאה נהפך לטמא, אלא יחשוב טוב ויהיה טוב.

 *למה התורה מתחילה באות בי""ת ולא באות אל"ף?

 *איך משיגים חיים טובים?

 *לחם ומים זה כמו קריאת שמע ותפילה שבלעדיהם אי אפשר לחיות.

 *על הרה"ק מבעלזא איך שהיה מקפיד אם לא היו מספיקים לקרוא קר"ש בזמנה, למרות מזגו הרגוע והשקט. (סיפור)

 *לאחר שיוצאים מביהכ"נ צריכים להיות ולהשתנות לאדם אחר. (מעשה מהרבי מטאלנא)

 *מה היה הדבר שגרם לבית אברהם מסלונים לשמוח על שהגיע לטבריה וכי הכל היה שוה להתאמץ בטלטולי הדרך להגיע עד למקום זה (סיפור)

 *והאבן גדולה על פי הבאר – אבן מרמז ליצה"ר שמפריע על פי הבאר להתפלל.

 *כל מטרת השי"ת שתתפלל אליו מה אמר החזו"א בענין שידוך במה לבחון את הבחור

*הרבש"ע מפחד יותר שאדם יבוא לידי ייאוש לאחר מעשה העבירה מאשר מעשה העבירה עצמה.

 *אחד ששאל את הרב שטינמן בתשעת הימים על איזה עסקה, אמר לו שלא, אמר לו שזה הרי פרנסה, השיב לו הרב שטינמן פרנסה זה בעשרת ימי תשובה.

סיפורים על הרה"ק רבי אהרן מבעלזא שיום הילולתו ביום כ"א אב

 *הרה"ק מבעלזא אמר ללמוד 2 מהרש"א ליום זה סגולה להינצל ממחשבות זרות, והבחור העיד שהעצה הזאת ניקתה לו וצחצחה לו את המוח.

 *הרה"ק מבעלזא ראה רק טוב על יהודי גם על יהודי שחטא.

*סיפר אברך שאמר לו הרה"ק מבעלזא כלל בחיים שהיום דורות חלושים לא לומר לאדם "לא כמו שאתה אומר" אלא לומר אני חושב אחרת, האברך הזה העיד כי מילים אלו הצילו לו את כל מערכת חייו.

 *אברך שביקש ממנו ברכה לפני חתונתו השיב לו בדורות חלושים של היום תיזהר לא לבטל דיבורי השני ואפי' לא בתנועה בעלמא.

 *למה ביקש כוס קפה חם ועוגה טובה ממשמשו. (סיפור)

הדבר הגדול ביותר לעשות נחת רוח לעשות לבוית"ש כשאדם לומד תורה (סיפור נורא מהבעלזער רב)

 

***

*הגאון ר' יעקב מאיר שכטר אומר שמאה ברכות בכוונה זה בדוק ומנוסה נגד המחלה הנוראה.

*ברכת אשר יצר – זה הצלה מניתוח, באופן הקל ביותר, ללא כל תשלום.

 *הצדיק ר' אלי' רוט באדם שזכה לפרנסה וגם פירנס אחרים בזכות הכוונה בברכת המזון (סיפור)

*הרה"ק ר' מנדלי מרימנוב שרבו לא התיר לגשת מיום חמשה עשר באב למי שלא למד דף גמרא (סיפור)

*מעשה בדודי ר' נטע בריזל שמספר שאביו ר' זלמן היה צריך להתקבל לאמרי חיים ב-9 בבוקר וישן אצלו בלילה ולא גמר לימודו, ור' זלמן זמן שינתו מ-11 עד 2 בלילה ולא יותר, ור' נטע ראה שאביו ממשיך בלימודו העיר לו שצריך לישון ואמר לו שהלימוד ימשיך מחר. ולא התייחס אליו כמה וכמ"פ, ר' נטע הלך והכין לעצמו אוכל ואז סיים ר' זלמן לימודו וכשראה אביו שהוא אוכל אמר לו נטע נטע תעצור האוכל תשלים מחר. (המוסר השכל הובן ביותר)

את כל אלו ועוד תמצאו כאן במדור "הכנה לשבת" בשיחתו המיוחדת של מגיד המישרים המפורסם לתהילה הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א המתפרסם כאן ב'קוקר' מדי שבוע בער"ש בלעדית.

שמעו ותחי נפשכם:

להאזנה:

צילום תמונת ברכת המזון – ויקיפדיה

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.