הודעה של צרכן על סיום התקשרות תחשב גם כסירוב לקבל פרסומות

ח"כ מקלב : "יש כאן אמירה ברורה שאם אני מפסיק את השירות אני רוצה להפסיק את ההתקשרות."

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 66), התשע"ח-2018 של חברי הכנסת אורי מקלב ושולי מועלם רפאלי.

מוצע לקבוע כי בעסקה מתמשכת לרכישה של טובין או שירותים באופן מתמשך, יראו את הצרכן כמי שנתן הודעת סירוב לקבל דבר פרסומת מהגורם שעמו התקשר בעסקה, החל במועד סיום ההתקשרות, לרבות אם ההתקשרות הסתיימה בשל הודעת ביטול שנמסרה כדין.

בדברי ההסבר נכתב: "חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב–1982 (להלן – החוק), אוסר על מפרסם לשלוח "דבר פרסומת" לנמען, למעט במקרה שבו אישר הנמען באופן פוזיטיבי כי הוא מעוניין לקבל מהמפרסם דברי פרסומת. יחד עם זאת, החוק מאפשר למפרסמים לשלוח דברי פרסומת גם ללא אישור מפורש של הנמען, בהתקיים כל התנאים המנויים בסעיף 30א(ג) לחוק, דהיינו, כאשר הנמען מסר למפרסם את פרטיו במהלך רכישה של מוצר או שירות או במהלך משא ומתן לרכישה כאמור, והמפרסם הודיע לו כי הפרטים שמסר ישמשו לצורך משלוח דבר פרסומת מטעמו. עוד קובע החוק, כי הנמען רשאי, בכל עת, להודיע למפרסם על סירובו לקבל דברי פרסומת, או לחזור בו מהסכמתו לקבל דברי פרסומת, ככל שניתנה, וזאת באמצעות שליחת "הודעת סירוב" למפרסם.

לעניין זה, מוצע לקבוע כי יראו כהודעת סירוב לקבלת דבר פרסומת גם הודעה של הנמען כי ברצונו להתנתק משירות שרכש מן המפרסם. באופן זה, במקרה שבו הנמען לא מעוניין עוד להיות לקוח של המפרסם, והודיע לו כי ברצונו להתנתק מהשירות, יראו את הבקשה כהודעת סירוב האוסרת על המפרסם להוסיף ולשלוח לנמען דברי פרסומת נוספים."

ח"כ מקלב: "יש הצעות שנראות מובן מאליו אבל התברר שיש כאלה שחושבים שזה לא ככה וחשבו שמישהו שאמנם כבר לא לקוח שלהם, עדיין נשאר במועדון הלקוחות שלהם ואפשר לשלוח לו פרסומות. מעבר למטרד, אחר כך גם מתברר לך שהתחייבת לדברים מבלי שהיית מודע אליהם. יש כאן אמירה ברורה שאם אני מפסיק את השירות אני רוצה להפסיק את ההתקשרות."

34 תמכו ללא מתנגדים.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.