הורחב הפטור מדיווח לרשות המסים למשקיעים בשוק ההון

התיקון בא למנוע מצב בו משקיעים בשוק ההון מחויבים בהגשת דוח בשל ההנחה כי הינם חייבים במס יסף

ועדת כספים אישרה תיקון לתקנות פקודת מס הכנסה לעניין פטור מהגשת דוח. על פי התקנות, הורחב הפטור בהגשת דוח למשקיעים בשוק ההון. עד היום משקיע בשוק ההון שמחזור עסקאותיו בענף היה בגובה של 640,000 ₪ ומעלה היה חייב בהגשת דוח, בעקבות התיקון, עלה רף המחזור המחייב בהגשת דוח ל- 2,500,000 ₪.

התיקון בא למנוע מצב בו משקיעים בשוק ההון מחויבים בהגשת דוח בשל ההנחה כי הינם חייבים במס יסף. הדבר נבע מכך שהקריטריון בתקנות היה נמוך מדי ועמד על מחזור של 640,000 ₪, מה שלא מצביע ברוב המקרים על הכנסות חייבות של 640,000 ₪, הרף ממנו נגבה מס יסף. מחזור פעילות בשוק ההון של 2,500,000 ₪ מבטיח בסבירות גבוהה כי משקיעים אלו יגיעו אל רף ההכנסות ממנו נגבה מס יסף.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.