החבורות הוקדשו לזכר מרן הגראי"ל

קונטרס חבורות שנכתבו ע"י תלמידי ישיבת 'בני יששכר' בחדרה, יוקדש לזכר מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן זצוק"ל

קונטרס חבורות שנכתבו ע"י תלמידי ישיבת 'בני יששכר' בחדרה, יוקדש לזכר מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן זצוק"ל.

בקובץ חידושי תורה יתפרסמו החבורות הנבחרות שיבחרו על ידי גדולי ראשי ישיבות שליט"א ותלמידי חכמים חשובים, ובהם ישנם חידושי תורה בסוגיות הנלמדות בכל עולם הישיבות

תלמידי ישיבת 'בני יששכר' בחדרה שבנשיאות הגר"י עשורי שליט"א, החלו לעמול על כתיבת חבורות למדניות על מסכת בבא בתרא הנלמדת בישיבה ועל סוגיות נוספות, לקראת הוצאת קונטרס חבורות חידושי תורה לזכר מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן זצוק"ל.

בקובץ חידושי תורה העתיד לצאת ממכבש הדפוס בעוד תקופה, יתפרסמו החבורות הנבחרות שיבחרו על ידי גדולי ראשי ישיבות שליט"א ותלמידי חכמים חשובים, ובהם ישנם חידושי תורה בסוגיות הנלמדות בכל עולם הישיבות.

פרויקט הוצאת קובץ החבורות החל לרקום עור וגידים במלאות השלושים לפטירתו של בעל 'האיילת השחר'- מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן זצוק"ל ובהתייעצות עם מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א.

יש לציין, כי תלמידי הישיבה יחד עם רבני הישיבה- ראש הישיבה הרה"ג נסים מסלטון שליט"א והמשגיח הרוחני הרה"ג דב צביאלי שליט"א, זכו להיכנס בקודש פנימה למרן ראש הישיבה, כמה חודשים לפני השבר הגדול בפטירתו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן זצוק"ל, ולהתברך שיזכו לגדול תלמידי חכמים מתוך עמל ויגיעה רבה. לאור כך, החליטו כאמור רבני הישיבה להוציא לאור קונטרס חברות, עליו עמלים כל תלמידי הישיבה בשקידה וביגיעה עצומה.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.