החויזר במכתב: "לא להצביע ליהדות התורה" – האזינו (הקלטה)

החוזר רבי יואל קאהן יוצא במכתב חריף שמתפרסם בבטאון כפד חב"ד, הוא מורה לחסידי חב"ד שלא להצביע לפי שעה ליהדות התורה בשל הצהרותיו של גפני וחבריו במפלגה בעד הליכה עם השמאל. האזינו

החוזר רבי יואל קאהן יוצא במכתב חריף שמתפרסם בבטאון כפד חב"ד, הוא מורה לחסידי חב"ד שלא להצביע לפי שעה ליהדות התורה בשל הצהרותיו של גפני וחבריו במפלגה בעד הליכה עם השמאל, "היות שישנם רבנים ומשפיעים שעושים תעמולה בין אנ"ש שיצביעו עבור רשימה מסויימת, בטענה שישנה הוראה מפורשת להצביע בעד רשימה החרדית ביותר – הנני להעיר, לאחרי שראו בפועל ההנהגה של רשימה הנ"ל, צע"ג אם רשימה זו היא "הרשימה החרדית ביותר", ואין כאן המקום להאריך בזה". כותב החויזר.

"הנה גם לדעתם של הרבנים והמשפיעים הנ"ל, אשר הם יודעים ברור שרשימה הנ"ל היא היא הרשימה החרדית ביותר – עדיין צע"ג אם צריך להצביע עבורם".
הרב יואל החויזר

החויזר מצטט את מכתב הרבי ממחרת יוהכ"פ תשכ"ו וז"ל: "אשר כל אחת מהמפלגות הדתיות תודיע במצב הבחירות שלה, בסעיף מיוחד ברור ומפורט, אודות עמדתה והחלטתה בנוגע לשאלת הקמת חזית דתית טכנית בעתיד".
בכדי להחליט ע"פ ידיעה זו אם להצביע עבורה או לאו. – הרי מפורש, שכאשר מדובר בשאלה כה חיונית, רשאים וצריכים לדרוש גם ממפלגה חרדית ביותר שתודיע עמדתה בזה".ובאם כן הוא בנוגע לחזית דתית – בנוגע לפיקוח נפש של רבבות מישראל על אחת כמה וכמה".

לסיום הוא כותב: ומכל זה מובן, דזה שיש אומרים שישנה הוראה מפורשת להצביע בעד רשימה הנ"ל, טעות היא בידם. כי מכיון שראשי הרשימה הנ"ל אינם מוכנים להודיע שהעמדה שלהם היא נגד החזרת השטחים – הרי במצב כזה אין שום הוראה להצביע עבורה".

המכתב עצמו מהווה מכה ליהדות התורה ודחיפה גדולה לאלי ישי שיהנה מפירות ההפקר ולתמיכה אפשרית של אנשי חב"ד".

האזינו מני גירא על סערת החויזר
[alooma ref="792a7f34b0e41438e786235ffe6061d5.mp4" src="1" autoplay="1" pid="0"]

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.