החוק שישים סוף לעושק הקשישים על ידי חברות נצלניות עבר במליאת הכנסת

החוק ביוזמתו של ח"כ איציק שמולי יאפשר ביטול עסקאות שנעשו בכרטיסי אשראי תוך כדי ניצול ויחסום את צינור החמצן הכלכלי של חברות עברייניות, עבר היום במליאת הכנסת (קריאה טרומית) בתמיכת שר הכלכלה אלי כהן, שדחף את קידום החוק מתוך הממשלה, וחברי כנסת רבים מכל סיעות הבית. כעת יעבור החוק להכנה לקריאה שנייה ושלישית בוועדת הכלכלה וצפוי להיות מאושר בזמן הקרוב.

בשנים האחרונות התרבו והשתכללו הניסיונות להפיל בפח לקוחות תוך שימוש במגוון רחב של תרמיות והטעיות של שיווק ומכירה. חברות המציעות עסקאות מכר מרחוק, ידועות לשמצה במיוחד, שכן הן מצליחות להוציא מהלקוח בדרכי מרמה והטעייה את פרטי כרטיס האשראי שלו, לעתים תוך התחייבות כי הדבר נעשה לצורך ערבון, דמי משלוח לשליחת זכייה, מתנה או תשלום פעוט של דמי חברות חודשיים. ואולם, בהמשך מתברר כי מדובר בחיובים מופקעים שעלולים להגיע במצטבר לעשרות אלפי שקלים חדשים במצטבר, ויכולתו של הלקוח לעצור חיובים אלו מוגבלת ומוטלת בספק.

המדיניות הפסיבית הנוכחית של חברות האשראי מקפחת את הלקוחות, הופכת אותם לקהל שבוי גם כאשר ברור כי ישנו עוול מתמשך שנגרם להם ומעניקה גיבוי מלא לספקים, גם כאשר ברור שמדובר בכאלה שיש לגביהם תלונות חוזרות ונשנות אודות רמיית הלקוחות.

אמנם, החוק מחייב את חברת האשראי להפסיק את התשלומים מיד עם קבלת הודעת הלקוח וטרם בדיקת הנסיבות בכדי למנוע נזק בלתי הפיך, אך הדבר אינו מונע ממנה לחזור ולחייב את הלקוח אם יתברר כי המוצר סופק (גם אם טרם לובנו הנסיבות וטענות הלקוח בדבר ההונאה), כך שהלקוח עומד חסר אונים וכבול לעסקאות תשלומים באלפי שקלים שאותם אין ביכולתו לעצור. בנוסף, פעמים רבות מדובר בציבור מוחלש, שאין לו את הכוח ו/או את הממון לפנות להליך משפטי.

לפיכך, הצעת חוק שמקודמת כעת נועדה להגביר את ההגנה על לקוחות מפני ספקים בעלי מוניטין של רמייה והטעיה מול הלקוחות, ותקנה בחוק את האפשרות לבטל באופן מיידי ולצמיתות המשך הגבייה (של תשלומים עתידיים), ובכך למנוע את הצטברות הנזק הכספי ללקוח.
רשימת הספקים תגובש על ידי הרשות להגנת הצרכן ומשרד הכלכלה ותכלול ספקים שמרמים באופן שיטתי, נרחב ולאורך זמן את ציבור הצרכנים.
כמו כן, בעצה אחת עם בנק ישראל ועם ועדת השרים, הוחלט כי במסגרת הליך החקיקה בוועדת הכלכלה ייעשה מאמץ מיוחד למציאת נוסחה שתאפשר השבת כספים שנגזלו במרמה ע"י ספקים אלה ללא צורך בהליך משפטי ארוך ומייגע.

בחוק מוצע לקבוע כי במקרה ומצאה הרשות כי מדובר בספק מפר אשר באופן שיטתי עובר על סעיפי איסור הטעיה ואיסור הפעלת השפעה בלתי הוגנת הקבועים בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981, וכי פעולתו גורמת לפגיעה במספר רב של לקוחות, היא תוכל להעביר לחברות האשראי הודעה מסודרת אשר בעטיה תשיב חברת האשראי ללקוח חיובים קודמים בגין אותה עסקה ואף תמנע חיובים עתידיים בגינה. מוצע לקבוע כי בטרם מסירת הודעת הרשות למנפיק, לספק תהיה הזדמנות לטעון את טענותיו בתוך שבעה ימי עסקים. אך, ההחלטה הסופית בעניין תהיה של הרשות ועליה יוכל הספק לערער אך ורק לבית המשפט. יודגש כי במשך הליכי הערעור תישאר החלטת הרשות בעינה ורק היא בעצמה, או בית המשפט, יוכלו לשנותה.
כמו כן, מוצע לקבוע כי במקרים שבהם נתנה הרשות הודעה לחברת כרטיסי האשראי שמדובר בספק מפר, לאחר ביצוע חיוב, חברת כרטיסי האשראי תחויב להשיב את כספו של הלקוח.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.