החילוני שביגאל עמיר רצח את רבין / יתד נאמן

יגאל עמיר רצח עם כיפה לראשו, אבל הוא לא עשה את זה כי היה דתי, אלא למרות שהיה דתי. לא הדתי שבו קיפח חיי אדם, אלא החילוני שבו עשה את זה / יתד נאמן {דעה}

חגי עמיר, אחיו של רוצחו של ראש הממשלה, התבטא בחריפות פסולה נגד נשיא המדינה ריבלין לאחר שזה הודיע כי לא יחון את אחיו, ונעצר בעוון הסתה. העובדה שהדברים נאמרו בעיצומן של חגיגות הזכרון ליצחק רבין החריפה והקצינה את התגובה.

יגאל עמיר רצח עם כיפה לראשו, אבל הוא לא עשה את זה כי היה דתי, אלא למרות שהיה דתי. לא הדתי שבו קיפח חיי אדם, אלא החילוני שבו עשה את זה: שורשי העיוות ניטעו עוד לפני פרוץ המדינה. החלוצים הראשונים שקיוו להקים זן חדש של יהודי מתחדש בארץ מתחדשת, בעטו את ה'שולחן ערוך' ואת התורה והמצוות שאינם מתחלפים מחיי העם. הם ארגו לתודעתו של העם את חוט המחשבה ש"אני קובע" את הערכים ומחליף אותם לפי צרכי.

המדינה שבדרך לדידם היתה מעל הכל והמטרה "קידשה" להם את האמצעים: התותח שהוריד עשרות בני אדם למצולות עם אוניית הנשק של האצ"ל, התקרא בלשונם "התותח הקדוש", וי לה לאותה "קדושה". הנסיון לזקוף גו ציוני של אי כניעה לבריטים, הוריד למצולות את אוניית המעפילים "פאטריה" ומאות יהודים קיפדו שם את חייהם. הד"ר ישראל דה-האן נרצח, כי לא התיישר עם האידיאולוגיה של רוצחו שסבר כי המדינה שבדרך, היא איבער אלס. ומה עם ארלוזרוב? כך גם בתקופת הסזון. כך גם בתי דין השדה של המחתרות. גם ב"שמאל". גם ב"ימין", הלך הרוח היה זהה: מי שלא מיישר קו עם הערכים ברי החלוף שאתה מאמין בהם, אחת דתו! כאן זה נולד!

צילום: פלאש 90
צילום: פלאש 90

ואם בן אנוש אחד מחליט שמדינה איבער אלס, אז למה אסור למישהו אחר להחליט ש"ארץ ישראל השלמה "איבער אלס"? אם זה נתון בידי אדם, אז כל אחד משתמש בכלי העבודה הזה כהבנתו. אם השמאל קובע שהשלום מעל הכל ומוכן להקריב "קורבנות של שלום", אם יפי הנפש סבורים שדמוקרטיה איבער אלס או בית המשפט העליון איבער אלס, אז יבוא גורם שלישי ויחליט עם אותו חוט מחשבה והגיון מעוותים ש"אדמת ארץ ישראל השלמה" מעל הכל. ואם ההגיון האנושי הוא שקובע מה "איבער אלס", כל אחד יכול להחליט האם ומתי לחצות את הקו האדום. יהיה המעשה נפשע ככל שיהיה, כבר ימצאו לו צידוק ותימוכין.

יגאל עמיר לא למד את מעשהו בשום פרק, סימן או סעיף בשולחן ערוך. הוא לא דלה את המסקנה הנפשעת ממעמקיה של שום סוגיה. הוא לא היה יכול, כי זה לא קיים שם. הוא רק למד שהמטרה שהוא החליט עליה שהיא איבער אלס, מקדשת את האמצעים. העקבות שהישראליות החילונית טבעה בתודעתו וקנו שביתה במוחו, גרמו לו לפעול כפי שפעל. הוא יציר כפיה של הישראליות החילונית ושלה בלבד, גם אם שאב לעצמו לגיטימציה מתערובת משפטית אקדמית, מעורבת בקישוטים של סילופי מקורות, כפי שכותב מרן רבי מאיר שמחה מדווינסק בעל ה"משך חוכמה": "כי הטועים בעבודת גילולים, היו מכניסין דבריהם לאמר כי התורה כיוונה לזה, עד שהשומעים אומרים אילו כיוון הכותב לזה חלילה, המה דברי נבלה".

מי ששורשיו נטועים בבית המדרש, ובו בלבד, לא יכול להידרדר לרמת שפל כזו. לעולם לא. מי שתפיסתו כי התורה היא מעל הכל, לא יכשול. מאז סיני הצטוונו בחריטה עמוקה על גבי הלוחות. – ומשם בחריטה עמוקה על לוח הלב: לא תרצח! זה לא נתון לפרשנויות. לא ניתן לרוח הזמן. זה לא יכול להשתנות. כי לא תרצח איננו צו הומניסטי! לא תרצח, זה לא תרצח! בכל מקום, בכל שעה, לגבי כל אדם. סיני, מאז ולתמיד… ללא שינויים. ללא סטיות. לא כשזה נגד את האינטרסים של הקמת מדינה, לא כשזה נוגד אינטרסים פוליטיים, ולא כשזה נוגד אינטרסים של אדמה. תמיד, תמיד. התורה מעל הכל. ערך נצחי שאינו נתון לשיני הזמן והאינטרס. תורת חיים, לא, חלילה, תורת מוות, רצח והרג. גם רעיונות נשגבים מממשים רק על פי התורה, רק על פי ההלכה!

צילום: פלאש 90
צילום: פלאש 90

גם העולים להר הבית שבדרך כלל משתייכים לאותו בית מדרש רעיוני שמחפש עוגנים ונקודות אחיזה הלכתיות לאידיאולוגיה הלאומנית מבית היוצר של הציונות החילונית, לוקים בעיוות זהה כשהם מעטרים מעשיהם הנפשעים באיצטלה של יהדות. מלבד העובדה שמעשיהם הפירומנים והצהרותיהם השופכות דלק על המדורה האזורית מסכנים את כולנו בסיכון פיזי מידי וממשי, זהו סילוף יהודי נורא. התורה לא נותנת לסכן חיי אדם.

הגאון הגדול רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א מבהיר את הנקודה בדברים על פרשת השבוע: מאי הר המורייה? חד אמר הר שיצא ממנו הוראה לישראל וחד אמר הר שיצא ממנו מורא לעכו"ם (תענית טז.) ונשאלת השאלה: הלא מדובר במקום המקדש, מקום השכינה. דרכו עוברות כל התפילות למרום. זהו המרכז אליו כמהים כלל הדורות, ולא נקרא ההר אלא על שם לשכת הגזית? מה ענין לשכת הגזית אצל העקדה? ללמדך כי אף כוחו של בית המקדש מכוח לשכת הגזית הוא בא. כי גם מקום השכינה, לב לבו של כלל ישראל והעולם כולו, כל זה מלשכת הגזית הוא שואב. וכשהקב"ה בא לקבוע את שמו של ההר, על שם עיקרו הוא נקרא – ועיקרו לשכת הגזית. לכן ההר כולו נקרא הר המוריה, שממנו יוצאת הוראה. לא שלשכת הגזית נקבעה בסמוך לבית המקדש, אלא שבית המקדש נקבע ליד לשכת הגזית… ללמדך ולשננך כי לעולם, לעולם, גם אברהם אבינו וגם יצחק בנו, גם כי הולכים הם לעקדה, גם אם הם נכנעים לדבר ד', רצונו יתברך שגם העקדה, גם דבר ד' הכלל ישאב כוחו מן התורה" (ברכת מרדכי)

להעפיל למחוזות הכרת מאחורי מסכה צדקנית של ידישקייט – כביכול להתפלל במקום הקרוב לשמים, זהו פשע פוליטי ועיוות יהודי. לעלות להר המוריה תוך רמיסת קדושתו, לדרוס את ההר אחרי שגדולי הפוסקים מכל קצות הקשת אסרוהו, זה סילוף מסוכן ומסכן. הר המוריה נקרא כך כי ממנו יוצאת הלכה. לדבר בשם היהדות אך לפגוע בהלכה ועוד על הר המוריה שכל מהותו היא "על פי סנהדרין, על פי ההלכה", מלבד הסיכון של כלל ישראל זו עקירה של היהדות ויסודות האמונה. מי שעולה להר הבית בניגוד לפסיקה הברורה של רוב מנין ובנין של פוסקי ההלכה ועוד מדבר בשם היהדות, לא רק מסכן את כלל ישראל באינתיפאדה מדממת, הוא צועד בדרכה של החילוניות הישראלית בה צעד גם יגאל עמיר, במקום שבו התהום עמוקה והמדרון מאוד חלקלק. זה מוביל למקום נורא.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.