ניצל מאסון התאומים בזכות מקוה והרה"ק מלעלוב • התלמיד מפוניבז שהתגייס לצה"ל • זה ועוד במדור "הכנה לשבת" – האזינו

סיפר הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א: לאבא שלי הרה"ק מלעלוב זצוק"ל הגיע יהודי מארה"ב (שאני מכירו אישית ושמעתי הסיפור ממנו) שהיה צריך לישועה מסויימת בחודש אלול, אבי ביקש ממנו שיקבל על עצמו קבלה אחת והיא שילך כל יום למקוה, ובזכות זאת הבטיחו שיוושע בגוף ובנפש ברוחניות וגשמיות.

היהודי הנ"ל משרדו שכן בבנייני התאומים, וביום האסון, היתה לו פגישה בשעה 9:00, וכשהגיע הרכבת, הוא נזכר שלא הלך למקוה, והיצר אמר לו אז מה אם יום אחד לא תלך, והלך וסב על עקבותיו, ומזה ניצל מאסון בנייני התאומים. ואף נהפך לעשיר גדול.

*כשאדם חושב שהכל משלו ולא מהשי"ת אז הרבש"ע נוטל ממנו הכל

*למה אסור להלוות בריבית הנקרא "טרייפענע פרנסה" ולמה לגוי מותר? (הסבר עמוק)

*כשמודים להקב"ה אז זהו עת רצון באותו זמן

*למה מבקשים פרנסה בהיתר ולא באיסור (הסבר מיוחד)

*מה ענה החזו"א לעני אחד שאמר לו שיש לו ביטחון שיוכל להשיב ההלוואה שלווה?

*התפילה שדומה ליהלום

*הילד שנענע את הטלית שמתחתיו נמצאת גופת אביו

*החליפות החדשות בראש השנה (משל נוקב)

*בשמים כעסו על בני החבורה בגלל שתפילתם לא היתה עם לב נשבר (סיפור)

*הצדיק שלקח את הרובלים האחרונים מהעני (סיפור)

*מעשה מרבי אליעזר אשכנזי ששיחק שחמט עם המלך ומתי ראה שעליו לברוח ממנו

*המכתב שנשלח לחייל מישיבת פוניבז שעזב את הישיבה ואיך הוא חזר לישיבה (סיפור נורא)

*איך אדם יכול לומר להשי"ת עשיתי ככל אשר ציויתני?

*בא בחלום לבנו וסיפר לו על הביצה שהכריעה את הכף (סיפור מופלא וההסבר לכך)

*אצל הקב"ה הפקס והטלפון פתוח 24 שעות ביממה

*יום שיהודי עושה חסד יש לו באותו יום אפוטרופוס בשמים ששומר עליו שכ' וחסד א-ל כל היום

*ויום שלא עושה חסד לא נחשב יום בחיים

*הסיפור עם האדמו"ר מתוא"י שאחד ביקש ממנו להכנס לרכבו והרכב שלא עשה תאונה בחיים

*מאשר האותיות אחריהם זה שבת וזה שמנה לחמו והוא יתן מעדני מלך (הסבר נפלא)

*היצה"ר מגיע עם חומרות (סיפור נורא)

*האשה הצדקנית שהצילה את הישיבה מהפצצות שניחתו עליה (מעשה מהגר"ח שמואלביץ)

*הצדיק שעבד את השי"ת בסוכות בחו"ל ואח"כ נתגלה שהשלאק (כיסוי מפני הגשמים) היה מכוסה, מה היתה תגובתו?

*הראש ישיבה שהגיע תלמיד אליו מעולם העליון כדי לענות אמן על ברכת שהכל על כוס מים. (סיפור)

*זעקת החפץ חיים על דקה אחת של ביטול התורה

*השותפים שסיכמו ביניהם שמי שיסתלק הראשון יספר לחבירו מה נעשה בדינו, וסיפר לו שזוכה בדין בזכות לימוד רציפות של התורה (סיפור נורא)

*הצדיק שאמר כי היצה"ר שמח שמדברים נגד אותו האיש ימ"ש העיקר לבטל התורה

*למה האותיות גימ'ל וס'מך לא מופיעים אחד ליד השני – כי ה' שונא גס – היינו גס רוח

*"בזאת אני בוטח" – אתה רוצה להיות מבוטח באלול? "אחת", תקבל קבלה אחת, ותזכה בדין.

את כל אלו ועוד תמצאו כאן במדור "הכנה לשבת" בשיחתו המיוחדת של מגיד המישרים המפורסם לתהילה הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א המתפרסם כאן ב'קוקר' מדי שבוע בער"ש בלעדית.

שמעו ותחי נפשכם:

להאזנה:

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.