החסיד שניצל מאסון התאומים – סיפור מופלא על כוח של קבלה טובה ועשיית רצון צדיק

סיפר הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א: 

לאבא שלי הרה"ק מלעלוב זצוק"ל (רבי אלתר אלעזר מנחם בידרמן) הגיע יהודי מארה"ב (שאני מכירו אישית ושמעתי הסיפור ממנו) שהיה צריך לישועה מסויימת בחודש אלול,

אבי ביקש ממנו שיקבל על עצמו קבלה אחת והיא שילך כל יום למקוה, ובזכות זאת הבטיחו שיוושע בגוף ובנפש ברוחניות וגשמיות.

היהודי הנ"ל משרדו שכן בבנייני התאומים, וביום האסון, היתה לו פגישה בשעה 9:00,

וכשהגיעה הרכבת, הוא נזכר שלא הלך למקוה, והיצר אמר לו אז מה אם יום אחד לא תלך, והלך וסב על עקבותיו, ומזה ניצל מאסון בנייני התאומים. ואף נהפך לעשיר גדול.

תמונת הרה"ק מלעלוב אבי המשפיע רבי אלימלך:

רבינו הקוה''ט רבי אלתר ה שלהבת אש מלעלוב

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.