הטור של יענק'לה גלויברמן: ראו – מה בין 'קורח' ל'אהרן הכהן'

הרב יעקב גלויברמן  מסכם את פרשת השבוע בראי התקופה : מה בין קרח לאהרן הכהן : טעמו וראו

לאחר סיפור המרגלים, ופרשת קרח שתיראה לנו על סופם של בעלי המחלוקת שכפרו באהרן ומשה רבנו – השבוע אנו קוראים את פרשת "חוקת".

בפרשת השבוע  -מסופר על פטירתו של אהרון, הכהן הגדול שהיה אהוב על כולם. אהרון הכהן לא מת ככל האדם, הוא מת במיתת נשיקה. אלוקים לקח את נשמתו באהבה בכבודו ובעצמו. כל עם  ישראל, הן הגברים והן הנשים היו באבל על פטירתו וביכו את מותו, כפי שנאמר: "ויבכו את אהרון שלושים יום, כל בית ישראל". ומדוע זכה לכך אהרון? לפי שאהרון הכהן היה רודף שלום ואוהב שלום, ומשכין שלום ואהבה בין בעלי מריבה ובין איש לאשתו. וכפי שאמרו חז"ל: שעל כל אחד ללמוד ממידותיו הטובות של אהרון. "אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה".

בפרשת "חוקת", מסופר על פטירת אהרון הכהן. כפי שכתוב: "ויבכו את אהרון שלושים יום כל בית-ישראל". חז"ל מסבירים "כל בית ישראל" הכוונה – הגברים והנשים. היות ואהרון הכהן רודף שלום ומטיל אהבה בין בעלי מריבה ובין איש לאשתו. ועלינו ללמוד ממידותיו של אהרון, "אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה".

 מסופר על רב ידוע ששאל את אחד הצדיקים בדורו: "במה הצלחת לקנות את ליבם של האלפים הבאים אליך? ומדוע כולם נוהרים אליך, ואליי אף אחד לא מגיע? ענה לו הצדיק בחיוך: באים אליי משום שמעולם לא שאלתי, מדוע אתם באים או לא באים אלי? ואילו אליך לא באים, כי אתה מוטרד מכך שלא באים אליך… לאהרון הכהן כולם הגיעו, בגלל האהבה שהרעיף על כולם.

לסיכום: בדורנו אנו שוב רואים את בעלי המחלוקות באים ומוכרים את מרכולתם לעין כל, מסמיכות הפרשות אנו רואים במוחש בהבדלים בין קורח ועדתו שרדפו אחר המחלוקת, לבין אהרן הכהן שהיה אוהב שלום רודף שלום, ומקרבן לתורה.

ובכמה מילים:  השלום – עץ , הפירות – האהבה.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.