סיפורים מצמררים בני זמנינו – האזינו לשיחה מרגשת במיוחד מהמשפיע רבי אלימלך בידרמן לתשעה באב – בלעדי

איכה ישבה בדד – מה דורשים מאיתנו ביום זה?

החת"ס כותב דברים נוראים ביום זה שיכולים לשמוע את קול ה' בוכה
ביום זה יכולים להתקשר עם הקב"ה ולפעול כל הישועות

"קשה סילוקם של בחורים" האיש שלקח מחט ארוך והשחיל בחור הדלת והעיר את הילדים (משל נוקב)

מה הפשט בבכיה של חינם בזמן המרגלים שלכן נהיה תשעה באב (הסבר נורא)

בנימין זכה בזכות המכות שקיבל מאחיו שקודש הקדשים נפל בחלקו ורק בגלל שיהודה לא הכהו, לא זכה בנימין לחלק ה'מזבח'.

הפני מנחם שהסביר מה למד מוסר השכל מפקיד הבנק (סיפור לקח)

הילד ששוכב בבית החולים נרגע כשאמו לידו (ההסבר מדוע זה כך)

למה לא בכה השפת אמת כששיכל את ילדו?

למה יושבים על הריצפה בט' באב?

למה בכה הילד ליד נהג האוטובוס

העשיר שהניח 40,000 $ ועליו 2 נגנים – למה הכושים גנבו את הנגנים ולא את ה40,000 $

למה הגנרל הכה את נאפוליון מכות רצח

איך האיש ניצל מהנחש וגם מתקרה שכמעט קרסה עליו?

למה הרב סגל הספיד בחור לעיני משפחתו בביזיון וקלס?

האברך שחמותו ביזתה אותו אך הוא בעצת רבו החליט שזה חלום- החלום שהעמיד דורות (סיפור)

מעשה באחד שקנה חלקה ונתגלה שזה בין נשים – איך הבעיה נפתרה (מעשה מהר"א גניחובסקי)

למה בכה המשולח בהלויה (סיפור)

כמה אדם יכול לפעול במילה טובה ובלחזק יהודים (סיפור מהח"ח)

איך נפתלי הצליח לשחרר את הפקק

ואתחנן אל ה' – מה אמר משה רבינו שבזכותו רצה לעלות לארה"ק

מה אמר הרבי מזועהיל לאברך שחלה במחלה הנוראה (מעשה נורא על כוח עזרה לאברך)

מה המחלה החמורה של הדור?

העשיר שהקריב קרבן של בנו יחידו במשרפות הגזים (מעשה מצמרר)

הרב מונדרר שנפטר לפני שבועיים שאמר לבחור "אני הניסיון שלך". (סיפור)

כשיהודי ניגש לתפילה צריך לדעת 3 דברים באמונה שהם יסוד להכל

מעשה באחד שנקרא ר' דוד שהיה נכד אחד הפוסקים שהיה אמור לחתן בנו אך לדאבונו אביו אושפז שבוע לפני החתונה, והנה באוטובוס הוא שומע שחתן אחד רצה להכנס לגדול הדור לפני חופתו ולא רצה לילך לחופה בלא זה, והוא ר' דוד שהיה נכד אותו צדיק אמר לו אני ידאג לך להתקבל אצל זקני הצדיק, ולתדהמתו כששאלו מתי והיכן החתונה אמר לו שבוע הבא באולמי האופרה נזדעק ואמר והרי בני גם מתחתן באותה שעה באותו אולם, וכך נתגלה שבאולם טעו ונתנו ל2 אנשים את אותו תאריך ואותו אולם, העסקנים מיד התערבו בענין והשיגו בסוף אולם אחר את אולם לב האצולה.
אבל תראו מה קרה מזה שהוא בסך הכל רצה לעזור ליהודי לחתן ההוא כדי שיתקבל אצל זקינו הפוסק הדור ונתגלגל הדבר שהיה לו היכן להתחתן, תארו לכם שהיו 2 החתנים מגיעים באותו יום לאותו אולם, איזה עגמ"נ זה היה גורם לחתנים ובני משפחותיהם.

סיפרה יהודיה צדקת שנפטרה לפני כמה חודשים שעברה את השואה הנוראה, כי הנאצים ימ"ש אספו אותם ביום תשעה באב על גבי ספינה והושיבו אותם על גבי שפיצים של ברזל מחודדים והשמיעו להם מוזיקה גבוהה לאזניהם, כדי לצערם כי ידעו שאותו יום הוא ט' באב.
ואז התחננה לרבש"ע כי יעשה להם נס כדי שלא יאלצו לשמוע את הניגונים ביום המר והנמהר, ואכן הרבש"ע המטיר גשם עז ביותר ביום קיץ חם עד שכל מערכות הרמקולים וההגברה התקלקלו, ופסקו מלנגן, ומאז ידעה כי יש לה אלוקים בשמים ששומע לקולה תמיד. והתחזקה באמונה גדולה ועצומה ועברה בזכות זה את כל אימי השואה.

היהודי שגוי העליל עליו עלילה נוראה שהוא גנב סכום כסף גדול ואף המשטרה מצאה אצל היהודי את הכסף שנגנב, מאחר והגוי היה משרת של אותו יהודי והניח את הכסף אצלו, (סיפור עם החת"ס על כוחה של תפילה)

העשיר שהבטיח לבן העניה 50 אלף רובל בתנאי שישהה בתוך שלג לילה שלם (מעשה נורא מהחיד"א)

בענין חינוך הילדים מה למד הח"ח מדוד רותח ומקוה פושר

הפירוש במה שאיתא בגמ' שועל יוצא מבית קודש הקדשים ורבי עקיבא מצחק (הסבר נפלא)

למה כופלים בתפילה הצילנו מחבר רע – (סיפור נורא מרבי אהרן מבעלז שגילה לאב על בנו שמתחבר עם חבר שמקלקלו ומורידו לשאול תחתית)

צלחת המלך שנפלה לבור איך היא חולצה מהבור (סיפור מופלא מהגר"א גניחובסקי זצ"ל איך שידל בחור להתחזק בלימוד התורה)

יהודי שחי בתוכינו שנפטר שנה אשתקד ר' דוד גליק איך היה מסור על השיעור בדף היומי והפקיר את חנותו כדי לא לאחר ללימוד, לעיני הקונה שבסוף התגלה כפקיד של מס ההכנסה. (סיפור)

כשאדם חוסך לעצמו הנאה הוא בסוף יקבל אותה מהקב"ה (מעשה הבן איש חי ותלמידו שרצה לגנוב מהאלמנה העשירה אך התגבר על יצרו, ובסוף התחתן עמה וזכה בכל הכסף הרב)

האזינו:

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.