היהודי הגיע לגר"ח עם חשש: "לא יהיו לי נכדים"

יהודי מבוגר שלא זכה לנכדים מבנו היחיד הגיע למרן הגר"ח קניבסקי ובפיו שאלה לא מצויה, בשל מעשה שאירע לפני שנים רבות. ומה הורה לו הגר"ח כדי לזכות לנכדים?

בימים האחרונים הגיעה אל שולחנו של מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שאלה מרתקת ולא מצויה.

אל חדרו של הגר"ח נכנס יהודי מבוגר שחזותו העידה עליו שאינו תלמיד חכם מופלג, אך קובע עיתים לתורה ושומר מצוות, ובפיו שאלה: "יש לנו בן יחיד, סיפר האיש, שנולד אחרי הרבה שנות ציפיה וקושי גדול, עברנו הרבה עד שזכינו לילד, והבן התבגר וב"ה נישא גם הוא לפני כמה שנים אבל עוד אין לו ילדים, וגם אצלו יש הרבה קשיים".

לדברי היהודי, שצוטט בעלון דברי שי"ח, "ישבתי עם רעייתי וחשבתי מה יכולה להיות הסיבה שאנו כל כך סובלים בענין זה של ילדים אצלינו ואצל בננו. לאחרונה ישבתי בשיעור תורה ולמדו מסכת קידושין ושמעתי שהמגיד שיעור מקריא את דברי הגמרא בדף ל"ט א', כל האומר אין ערלה בחוץ לארץ לא יהיה לו נין ונכד, וממש הזדעזעתי כי הרגשתי שזה נאמר עלי.

"הרהרתי הרבה במעשי ונזכרתי כי לפני שנים רבות התקשר אלי מחו"ל קרוב משפחה שאינו שומר תורה ומצוות וסיפר לי על עץ פירות הגדל בחצירו והוא יודע שיש איסור לאכול מזה בשנים הראשונות, ועניתי לו שזה רק בארץ ישראל והוא יכול לאכול. והנה עכשיו שמעתי את דברי הגמרא ואיני מוצא מנוחה לעצמי כי אני מרגיש שדברי הגמרא התקיימו בי ממש, כי מפורש בגמ' שמי שמזלזל באיסורי ערלה בחוץ לארץ לא יהיה לו נין ונכד".

היהודי פנה בשלב זה לגר"ח ושאל: "מה אפשר לעשות כדי שלא אהיה בכלל אנשים שעליהם זה נאמר בגמרא?"

הגר"ח נענה: "באמת עשית לא בסדר, אבל אל תדאג, אפשר לעשות תשובה על כל העבירות. תחזור בתשובה כדין ובעז"ה יהיה לך נכדים", ובירכו.

לדברי הנוכחים, פני האיש אורו והוא יצא החוצה, לעשות כדברי הגר"ח.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.