היה שווה כל הבלגאן עם נוי שטרית? בנצי גופשטיין מגלה