היום: הבחירות לרבנות מבשרת ציון. עתירה הוגשה נגד המועמד המוביל

אחרי דחיית העתירות: היום התקיימו הבחירות לרבנות העיר מבשרת ציון. הרב שייבחר יסתפק במשכורת של עשירים אחוז משרה. במקביל – הוגשה עתירה נגד הרב בן עזרא

אחרי דחייה בהחלטת בג"ץ של יותר משנה לבחירות רב העיר מבשרת ציון, היום (ג') יתקיימו הבחירות לרבנות העיר.

למרות המירוץ, יש לציין כי הרב שיזכה בתואר הנכסף, יצטרך להסתפק ב-20 אחוז משרה על פי החלטת בג"ץ ועל פי תשובת משרד הדתות, שהקציבו לרב העיר רק 20 אחוז משרה. במשרד הדתות אומרים כי אולי בהמשך ידאגו שם לעוד תקציב ותפקידו יעלה ל-100 אחוז משרה.

מעל עשרה רבנים הגישו את המועמדות לרב העיר, ביניהם הרב יוסף שלוש, הרב אליהו פנחסי, הרב אלקנה סגל ועוד.

מי שנחשב למועמד מוביל בבחירות הוא הגאון הגדול הרב שלמה בן עזרא, שנתמך לפני כמה שנים על ידי מרן פוסק הדור הרב עובדיה יוסף זצ"ל במירוץ אחר.

גם הפעם, מי שניסו למנוע את הבחירות הם קבוצה של עותרים שפנו לעורך דין אשר דל שהגיש בג"ץ בשמם והצליח לעצור את הבחירות לשנה. העתירה של עו"ד דל ביקשה לפסול את המעומדות של הרב שלמה בן עזרא מלהתמודד.

לטענת דל, הרב בן עזרא פעל מאחורי הקלעים למנות את מקורביו לאסיפה הבוחרת שאמורה לבחור את רב העיר.

שאלנו את עו"ד דל האם לא התייאש מלהגיש בג"ץ על הבחירות, שכאמור כבר נדחו ואמורות להתקיים היום.

דל: "הגשתי ביום חמישי בלילה שוב בג"ץ, אבל לא התחילו לטפל בו בבית המשפט עד יום ראשון. ביום ראשון ההחלטה היתה שלא מעכבים את הבחירות, אלא קודם יראו האם אכן בכלל הרב בן עזרא ייבחר, כי כל העתירה היא רק נגד הרב בן עזרא, כך שצריך לדון בעתירה רק אם הוא נבחר. ההחלטה הגיונית, כי בג"ץ באמת לא יודע האם מה שמפורסם שהרב בן עזרא מוביל זה אכן נכון".

הפרוטוקול

1 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. עת צרה היא ליעקב. לב מי לא יחרד על הסכנה הגדולה המרחפת על עם ד' היושב בציון, שעמדה מלכות הרשעה בארה"ק להכניס בחורי ובנות ישראל במשרפות השמד של צה"ל הטמא רח"ל, ובעוה"ר רבים חללים הפילה, ועצומים כל קרבנותי', והמה מבקשים לעקור את הכל, קול זעקת אחינו המוכים ונאסרים ומעונים בבתי הכלא הגיע אלינו, ואיככה נוכל וראינו באבדן בנינו, ואנה אנו באים. על כן באנו בזה לעורר לבב אחינו בני ישראל בכל מקומות מושבותיהם השתדלו והרבו תחינה ובקשה ביום ג' בא - ער"ח שבט הבעל"ט. ביום בו זוממים רשעי ישראל להתאסף ולחוקק חוקי סדום בגיוס בנות, רח"ל להרבות בתפלה ולהוסיף בפרקי תהלים בבתי מדרשות ומוסדות התורה והחינוך הלא זו חובתינו לעת כזאת, לאחוז אומנות אבותינו בידינו, לעורר רחמים להתחנן לפני אבינו שבשמים למען אחינו בנ״י הנתונים בצרה, ויאמר לצרות ישראל די, ולהעביר ולבטל הגזירות הקשות, ויציל את השארית הנאמנה מיד הקמים עליהם, וכל היועץ עליהם עצה ומחשבה רעה תופר עצתו ותקלקל מחשבתו, וזרועות רשעים תשברנה ולא תעשינה ידיהם תושיה. והשי״ת יאזין לקול תפלתינו להחיש גאולתינו ופדות נפשינו בקרוב. והן קל כביר לא ימאס תפילת רבים. --- מטעם גדולי ישראל וראשי הישיבות בחו"ל בנפשינו הדבר מע׳׳כ גדולי ישראל ראשי הישיבות והאדמו"רים בארצנו הקדושה שליט"א הנה באה אלינו שמועה קשה שהולכים להוציא אל הפועל חוק חדש בענין גיוס בנות, ועומדת ועדת חוץ ובטחון להתכנס ותיכף אחר כך יחול החוק בפועל. החוק החדש בא לשנות את החוק הקיים כארבעים שנה וחוץ מזה מגיעות שמועות שגם עכשיו כבר מקשים על בנות ישראל לקבל פטור. ופונים אנו למעכ׳׳ת למחות בדבר ולזעוק ולהריע על הצרה הגדולה שלא תבא ידוע לנו גודל מסירות נפשם של רבותינו מרן החזו"א מרן הגרא"ז מלצר ומרן הגרי״ז ומרן הקה"י ומרן ה"אבי עזרי" ועוד, ומפה מרן הגר"א קוטלר ומרן הגר"ם פיינשטיין ומרן הגר"א קלמנוביץ ומרן ר' יעקב קמינצקי ועוד זכותם יגן עלינו שלא יפגעו ואפילו במשהו בגיוס בנות, דבר שכל התורה תלוי בו ופסקו שהוא ביהרג ואל יעבור על בנות ישראל לשרת בצבא או בשירות לאומי. וליהוי ידוע שגם בנפשינו הדבר ונעמוד לימינכם ונעשה כל שביכולתינו לעשות לעורר הציבור בפה ולעשות מה שצריך כשלוחי דקמאי של גדולי ישראל הנ"ל לשעבר. וע׳׳כ פונים אנו לכל הגורמים שלא לנגוע בחוק הקיים כלל. וכן פונים אנו לכל מי שביכלתו באה׳׳ק לפעול בכל תוקף ושלא לחכות עד שח׳׳ו יאוחר מדי ויהי׳ה מעוות לא יוכל לתקון. הכו׳׳ח בכל הכבוד הראוי הרבנים: אהרן פלדמן, שמואל הכהן מילעער, אהרן משה שכטער, אברהם חיים לוין, חיים ברעסלער, אשר אליהו קאלמנוביץ, יוסף הררי רפול, אריה מלכיאל קוטלר, אליהו קנריק,

  עת צרה היא ליעקב.

  לב מי לא יחרד על הסכנה הגדולה המרחפת על עם ד' היושב בציון, שעמדה מלכות הרשעה בארה"ק להכניס בחורי ובנות ישראל במשרפות השמד של צה"ל הטמא רח"ל, ובעוה"ר רבים חללים הפילה, ועצומים כל קרבנותי', והמה מבקשים לעקור את הכל, קול זעקת אחינו המוכים ונאסרים ומעונים בבתי הכלא הגיע אלינו, ואיככה נוכל וראינו באבדן בנינו, ואנה אנו באים.

  על כן באנו בזה לעורר לבב אחינו בני ישראל בכל מקומות מושבותיהם השתדלו והרבו תחינה ובקשה ביום ג' בא – ער"ח שבט הבעל"ט. ביום בו זוממים רשעי ישראל להתאסף ולחוקק חוקי סדום בגיוס בנות, רח"ל להרבות בתפלה ולהוסיף בפרקי תהלים בבתי מדרשות ומוסדות התורה והחינוך הלא זו חובתינו לעת כזאת, לאחוז אומנות אבותינו בידינו, לעורר רחמים להתחנן לפני אבינו שבשמים למען אחינו בנ״י הנתונים בצרה, ויאמר לצרות ישראל די, ולהעביר ולבטל הגזירות הקשות, ויציל את השארית הנאמנה מיד הקמים עליהם, וכל היועץ עליהם עצה ומחשבה רעה תופר עצתו ותקלקל מחשבתו, וזרועות רשעים תשברנה ולא תעשינה ידיהם תושיה. והשי״ת יאזין לקול תפלתינו להחיש גאולתינו ופדות נפשינו בקרוב. והן קל כביר לא ימאס תפילת רבים.

  מטעם גדולי ישראל וראשי הישיבות בחו"ל בנפשינו הדבר
  מע׳׳כ גדולי ישראל ראשי הישיבות והאדמו"רים בארצנו הקדושה שליט"א
  הנה באה אלינו שמועה קשה שהולכים להוציא אל הפועל חוק חדש בענין גיוס בנות, ועומדת ועדת חוץ ובטחון להתכנס ותיכף אחר כך יחול החוק בפועל. החוק החדש בא לשנות את החוק הקיים כארבעים שנה וחוץ מזה מגיעות שמועות שגם עכשיו כבר מקשים על בנות ישראל לקבל פטור.

  ופונים אנו למעכ׳׳ת למחות בדבר ולזעוק ולהריע על הצרה הגדולה שלא תבא
  ידוע לנו גודל מסירות נפשם של רבותינו מרן החזו"א מרן הגרא"ז מלצר ומרן הגרי״ז ומרן הקה"י ומרן ה"אבי עזרי" ועוד, ומפה מרן הגר"א קוטלר ומרן הגר"ם פיינשטיין ומרן הגר"א קלמנוביץ ומרן ר' יעקב קמינצקי ועוד זכותם יגן עלינו
  שלא יפגעו ואפילו במשהו בגיוס בנות, דבר שכל התורה תלוי בו ופסקו שהוא ביהרג ואל יעבור על בנות ישראל לשרת בצבא או בשירות לאומי.

  וליהוי ידוע שגם בנפשינו הדבר ונעמוד לימינכם ונעשה כל שביכולתינו לעשות לעורר הציבור בפה ולעשות מה שצריך כשלוחי דקמאי של גדולי ישראל הנ"ל לשעבר.

  וע׳׳כ פונים אנו לכל הגורמים שלא לנגוע בחוק הקיים כלל. וכן פונים אנו לכל מי שביכלתו באה׳׳ק לפעול בכל תוקף ושלא לחכות עד שח׳׳ו
  יאוחר מדי ויהי׳ה מעוות לא יוכל לתקון.

  הכו׳׳ח בכל הכבוד הראוי

  הרבנים: אהרן פלדמן, שמואל הכהן מילעער, אהרן משה שכטער, אברהם חיים לוין, חיים ברעסלער, אשר אליהו קאלמנוביץ, יוסף הררי רפול, אריה מלכיאל קוטלר, אליהו קנריק,

  משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
  הגב