היום: יומא דהילולא של בעל ה'אוהב ישראל' מאפטא זיע"א

במהלך השנה האחרונה ראה אור חיבורו של רבינו במהדורה מבוארת ע"י ממלכת התורה 'עוז והדר' ודברי תורתו מתבדרין באהלי שם בספרו הקדוש, וממנו ישקו העדרים לאור באור החיים לדעת את הדרך ילכון בה ואת המעשה אשר יעשון

רבותינו הקדושים היו מפליגים בשבחו של ספר 'אוהב ישראל' ורואים בו אבן יסוד מרכזית בעולמה של תורת החסידות, שכן גדול היה כוחו של רבינו באמירת דברי תורה וחסידות, כפי שמסורת בידינו שרבינו קיבל את כוח הפה והדיבור מרבו המובהק רבינו הנועם אלימלך מליזנסק זיע"א. צדיקי אמת היו מהללים את פיו מפיק המרגליות של הגה"ק מאפטא ואומרים כי לא נראה כמותו, ואף הוסיפו כי מתיקות דברי קדשו ונועם אמריו נותרת אצל השומעים לזמן מרובה ביותר, והדברים עתיקים.

דברי קדשו של רבינו האוהב ישראל היו נובעים ממקורות טהורים וממעיינות מים חיים, כפי שהעיד בקדשו ('אוהב ישראל' ליקוטים חדשים, פרשת משפטים): "כי הנה באמת יש לצדיקי הדור כח ושכל לומר דברי תורה בלי סוף רק כמעיין הנובע. אמנם חוקת התורה ומשפטיה הוא שאין לומר שום דברי תורה רק מה שצוה ה' לאמר, מה שנותנים רשות מלעילא. וזה אומרו 'זאת חוקת התורה', הוא שלא לומר רק אשר צוה ה' לאמר ולא זולת".

ומאז הוצאת הספר לראשונה, בשנת תרכ"ג, ראו חסידים ואנשי מעשה חובה לעצמם להחזיק במעונם את ספר קדוש זה, עד שהפליג הרה"ק רבי חיים מצאנז ואמר, שיש לו לאדם למשכן אפילו את מצנפתו ('שטריימל') השבתית ובלבד שיקנה את ספר זה. וממקורות רבים אנו למדים על יראת הכבוד, הדחילו והרחימו, שרחשו אדירי התורה והחסידות לספר קדוש זה והיו הוגים בו תמידין כסדרן.

מהדורות שונות שיצאו לאור במשך השנים, מהם שהשביחו את מקחם באותיות מרובעות ובאי אלה מראי מקומות לספרי היסוד, עדיין לא הטיבו עם הלומדים שביקשו לקבל את הספר ערוך ומתוקן על הצד היותר טוב באופן המסייע בידם ללמוד ולהעמיק בדברי קדשו כשהכל על מקומו בא בשלום. בשנה האחרונה יצאה לאור מהדורה מוערכת ומדוקדקת, מפורשת ומבוארת להפליא, עם מראי מקומות וציונים מלאים ומפורטים, ע"י 'ממלכת התורה – עוז והדר' בנשיאות הגאון הצדיק רבי יהושע לייפער שליט"א, אב"ד 'באר משה' במאנסי, אשר זה מכבר איתמחי גברא ואיתמחי קמיעא בההדרתם של ספרי הקודש בכלל ותורת החסידות בפרט, אשר לא חשכו עמל ויזע והשקיעו הון ואון בכדי לההדיר מחדש את ספר 'אוהב ישראל' וליתנו כתורה מפוארת בכלי מפואר בפני קהל עדת ישורון כשהוא כלול בהדרו, בפנים מאירות ובפנים מסבירות, לשם ולתפארת.

מלאכת קודש זו נעשתה ביראת הרוממות על ידי המובחרים שבחכמי ורבני ממלכת התורה 'עוז והדר', בקיאים בתורת רבינו ורב חילם באוצרות החסידות, כשגדול עומד על גביהם, הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א, אשר כיוון והדריך את העוסקים במלאכת הקודש להגדיל תורה ולהאדירה, והספר המוגמר אכן מעיד כי חפץ ה' בידם הצליח וזכות רבינו עמדה להם לברר מקחו של צדיק על הצד היותר טוב ולהוציא מתחת ידם דבר נאה ומתוקן לשמחת לב שוחרי חכמה ודעת.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.