היועה"מ ממשיך להתערב בבוטות: "צה"ל צריך לעודד גיוס נשים דתיות"‬

אמש (א) בדיון נוסף בסוגיית השוויון בנטל, נאמרו כמה הערות מפי היועץ המשפטי וממשרד המשפטים נמסר כי בישיבה "עמד היועץ המשפטי לממשלה על הצורך כי בהצעת ההחלטה העוסקת ביישום הסדר השוויון בנטל בשירות הצבאי ובשוק העבודה, יקבע מפורשות, כבר בשלב זה, כי לקראת החלתה של חובת שירות צבאי על כלל תלמידי הישיבות, תיבחן מחדש שאלת הצורך בהארכת משך השירות הצבאי הפעיל במסלול ישיבות ההסדר, בשים לב לעקרון השוויון בין המשרתים בצה"ל".

לטענת היועץ, "החל מהמועד בו תחול חובת גיוס לכלל הציבורים תיווצר פגיעה ברורה בעקרון השוויון כתוצאה מן הפער בין אורך השירות של שתי אוכלוסיות מרכזיות: 32 חודשי שירות לכלל הציבור לרבות תלמידי ישיבה חרדים לעומת 17 חודשי שירות פעיל לתלמידי ישיבות הלומדים ומשרתים במסלול ההסדר".

היועץ הבהיר כי ראוי להוסיף להצעת ההחלטה כי: "על הגורמים שבאחריותם לגבש וליישם את המנגנונים והעקרונות של פרק התמריצים; ואת ההוראות הקבועות בפרק האכיפה והבקרה, לפעול לביצוע תפקידיהם באופן שיאפשר, בכפוף למגבלות הדין, הפעלתם של כלים אפקטיביים אשר יוצרים הסתברות ממשית לגידול משמעותי בגיוס של תלמידי הישיבות לצה"ל ולשירות אזרחי ולהגברתו, מתוך ראיית הצורך בהגשמת ערך השוויון בנשיאה בנטל הצבאי".

עוד הציע היועץ המשפטי לממשלה להטיל על צה"ל לפעול לעידוד הגיוס אליו מקרב הנשים הדתיות. הממשלה קיבלה המלצותיו, ומהיום ממשלת ישראל הולכת לעשות מה שלא עשתה עד כה לעודד ואולי גם לכפות על גיוס נשים דתיות לצבא.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.