היועץ המשפטי בועדת פרי הטיל פצצה: חייבים לגייס את בחורי הישיבות מגיל 18

על רקע דיוני ועדת פרי במתווה השוויון בנטל,  נקלעה הועדה לקשיים משפטיים. וזאת בשל הסתייגותו של היועץ המשפטי לממשלה יהודה וינשטיין שלא היה שבע רצון מהחלטות הועדה.

בשל כך  נקבע כי בשנת 2020, מועד פקיעת הוראת השעה, תבוטל דחיית השירות לגיל 21 והאפשרות לשירות אזרחי במקום צבאי . המשמעות של ההחלטה: ב-2020 יגוייסו צעירים חרדים בגיל 18.

 ביולי 2017 ייקבעו יעדי גיוס מרצון לבחורי הישיבות, ותקופה זו לא תחשב ככפייה. במקביל  המתווה, יינתנו תמריצים כלכליים כדי לעודד גיוס לצה"ל ולשירות האזרחי. אולם על פי  המלצת היועץ המשפטי מיולי 2017 – תחול חובת גיוס כללית על תלמידי הישיבות בגיל 18, למעט 1800 תלמידים שיוכלו להמשיך – לקבל פטור משירות.

בדיון בוועדה אמר היועץ המשפטי לממשלה כי: "אין מניעה חוקתית לקבל את המתווה שהוצע, אבל בכפוף לשורה של הסתייגויות".  לדברי וינשטיין:  "ההחלטה בזמן תקופת ההסתגלות, לאפשר דחיית גיוס לתלמידי ישיבות לגיל 21 – היא הוראה שיש בה פגיעה בשיוויון כלפי מי שכן מתגייס בגיל 18. בשל כך הורה וינשטן  כי יש לקבוע אותה כהוראת שעה, קצובה בזמן, שכשתסתיים יצטרכו לבחון אותה מחדש.

 " אין מניעה חוקתית לקבוע את גיל 24 כגיל הפטור לתלמידי הישיבות שביום תחילת החוק יהיו בני 22-18", אמר וינשטיין, "בנוסף, קביעת גיל הפטור והעמדתו על 24 תחול למעשה על קבוצה מוגדרת ותחומה מאפיין זה יש בו כדי להפחית את היקפי הפגיעה בשוויון בהיותה, גם בהיבט הזה למוגבלת וקצובה בזמן".

לגבי ישיבות ההסדר אמר עמיר פרץ "אני לא מרוצה", והוסיף: "העובדה שישיבות ההסדר יהיו במצב שהן משרתות פחות בעוד 4 שנים – פחות מאשר הישיבות החרדיות זה דבר לא ראוי". לדבריו, היועץ המשפטי לממשלה בהמלצתו כיוון לאותו כיוון שהוא התווה בעצמו. "בסופו של דבר התקבלה החלטה שרק בעוד 4 שנים יהיה דיון על העלאה מחדש של משך שהירות שה משרתים – גם זה הישג, אבל לא מספיק".

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.