היועץ המשפטי: הפסק על ההופעות הנפרדות – זמני

פניית ארגון בצלמו בעניין האירועים בהפרדה נענתה על ידי היועץ המשפטי לממשלה ובה הוא משיב כי ההנחיות בעניין שנמסרו הינן ביניים וצפוי להתקיים דיון עקרוני. היועמ"ש מזמין את בצלמו להביע את עמדתו כאשר יתקיים הדיון העקרוני בסוגיה

באחרונה התעוררה סערה בעניין הפרדה בין נשים לגברים באירועים ציבוריים המתקיימים לציבור החרדי ברחבי הארץ. ברקע זה, פנה ארגון בצלמו ליועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלביט וביקש כי יביע את עמדתו הברורה בעניין. אכן, ימים אחדים לאחר הפנייה שיגר היועמ"ש לרשויות הנחיות ובהן מפורט מתי ניתן לקיים אירועים מעין אלה ומתי לא ניתן.

בלשכתו של היועמ"ש שגרו מכתב לבצלמו ובו נכתב "שאלת קיומם של אירועי תרבות ציבוריים בהפרדה מגדרית ברשויות המקומיות תידון בפניו ותיבחן לעומקה." בלשכה מבהירים כי הדבר נידון וניתנו הנחיות רק לתקופת ביניים. "הנושא נידון בישיבה בראשות היועמ"ש בשבוע שעבר על מנת לתת מענה דחוף לאירועים שהתקיימו תוך זמן קצר אך בסופו נקבעו אמות מידה אשר נועדו רק לתקופת ביניים, עד קיומו של דיון מקיף ועקרוני בסוגיה. טרם קיומו של דיון עקרוני כאמור והכרעת היועמ"ש בסוגיה, תינתן אפשרות לכלל הגורמים המבקשים להביע עמדתם בעניין, לעשות כן."

מארגון בצלמו נמסר:"נופיע לפני היועמ"ש ונבהיר את עמדתינו שהפרדה הינה חלק מזכויות האדם לאזרחי ישראל החפצים בכך. מדובר באורח חיים של אוכלוסייה שלימה אגב, לא רק החרדית/דתית אלא גם הערבית. אלא שכנגד הציבור הערבי אף אחד אינו עותר והמערכת המשפטית אינה אוכפת שום כפייה בעניין."

עוד הוסיפו בבצלמו: "ארגון בצלמו ימשיך לייצג את עמדת אזרחי ישראל השקופים הגברים והנשים החרדים החפצים באורח חיים תורני ובד בבד זכאים ליהנות מכספי מהמיסים שהם שילמו במיטב כספם"

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.