היסטוריה בממלכת התורה – 'עוז והדר': הגיע זמן המקרא

סדרת 'מקרא מפורש' – רב מכר שמחולל מהפכה בהבנת פסוקי התורה על דרך פשוטו של מקרא, בביאור כל תג בפירוש רש"י, ובהסברה בהירה של ההפטרה. סוד הקסם של 'מקרא מפורש'.

המהפכה התורנית מסעירה את כל חוגי הלומדים. לאחר ש'ממלכת התורה – עוז והדר' חוללה מהפכה של ממש ביצירה הכבירה 'מתיבתא' הכוללת ביאור משולב, בהיר ושווה לכל נפש על הש"ס, על השולחן ערוך, משנה ברורה, על זמירות שבת והגדה של פסח, ועוד ספרי יסוד רבים, הגיעה העת לבוא אל הקודש – ביאור תורה שבכתב 'מקרא מפורש', בצורה רהוטה, בהירה ומקיפה. עתה, הגיע זמן המקרא.

'מקרא מפורש' כשמו כן הוא – פירוש למקרא, הצועד יד ביד עם הלומד הפשוט לצד הצורב והבקי, ומהווה ביאור צמוד מילה במילה למקרא, ומשם יפרד לשלשה ראשים: ביאור משולב למקרא, ביאור משולב לרש"י וביאור משולב להפטרה.

הלהיט החדש מבית היוצר של 'עוז והדר' שבנשיאותו של הגאון הצדיק הרב יהושע לייפער שליט"א, אב"ד דק"ק 'באר משה' מאנסי יצ"ו, הפך עם צאתו לאור עולם לשיחת היום, מעורר הדים רבים אצל פשוטי העם לצד תלמידי חכמים מופלגים, כולם ראו כן תמהו "איך לא חשבו על זה קודם?!", ולאחר המענה המעולה שנותנת יצירת "מקרא מפורש" להבנת המקראות כדבעי, שואלים לפתע כולם איך הסתדרנו בלעדיה.

רבים ממפרשי המקרא הראשונים כלל אינם מוכרים ללומד המצוי, ולבטח שאינם נגישים לו, וכי אימתי מעיין בן דורנו בפי' הרס"ג על התורה, בר' אברהם בן הרמב"ם או ברבינו מיוחס? ולמי יצא לעיין בכתב היד העתיק של תרגום ירושלמי על התורה (המוזכר בראשונים)? או מי יגלה את אזניו שפשר מילה פלונית לא יימצא באבן עזרא על אתר אלא במרחק כמה פרשיות?

בסדרת 'מקרא מפורש' נזדמנו לפונדק אחד ענקי הרוח הגאונים והראשונים, בעלי הדקדוק עם גדולי האחרונים, כאשר מדבריהם נטווה במלאכת מחשבת – ביאור מתומצת שווה לכל נפש, בתוספת הערות נרחבות ומחכימות.

מלאכת קודש מיוחדת זו, הודרכה ולוותה על ידי ראש בית המדרש, העומד בראש בית המדרש הגדול 'מתיבתא', והעורך ראשי של מפעל התנ"ך ומקראות גדולות המבואר, הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א, שברוחב בינתו ניווט את מלאכת העריכה בתבונה בדעת ובשום שכל, ותחת הדרכתו נערכה סדרת 'מקרא מפורש'.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.