היתר לחברת ביטוח חדשה

"אני משוכנע שהצרכנים כמו גם החברות הקיימות יהנו מתחרות ושירות טובים יותר"

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, גב' דורית סלינגר, העניקה רישיון לעיסוק בביטוח לחברת "ליברה חברה לביטוח בע"מ" בענפי הביטוח הבאים: ביטוח רכב חובה, ביטוח רכב מנועי – רכוש (עצמי וצד ג') וביטוח מקיף לדירות ובתי עסק.

היקף הפעילות בשנת 2017 בענפי ביטוח אלו
בשנת 2017 היקף הפרמיות שגבו חברות הביטוח ממבוטחים בענפי ביטוח רכב חובה, רכב רכוש, מקיף דירות ובתי עסק עמד על כ- 18 מיליארד ש"ח.
• ביטוח רכב חובה כ- 5 מיליארד ש"ח.
• ביטוח רכב רכוש כ- 8.3 מיליארד ש"ח.
• ביטוח מקיף דירות כ- 1.7 מיליארד ש"ח.
• ביטוח צד ג' כ- 1 מיליארד ש"ח.
• ביטוח אובדן רכוש ומקיף בתי עסק כ- 2.1 מיליארד ש"ח.

לענפי הביטוח הכללי השפעה ישירה על משקי הבית ועל העסקים הקטנים והבינוניים. העלות הממוצעת של משק בית על ביטוחים אלו נעה בין 500 ש"ח בחודש ועד 1,000 ש"ח בחודש כאשר לגבי העסקים השונים העלויות גבוהות משמעותית. פעילות של חברות חדשות בתחומים אלו צפויה להגביר את התחרות ולהפחית בעלויות הביטוח וביוקר המחיה לטובת ציבור הצרכנים.

הגברת התחרות בתחומים אלו תתבטא גם בחוויית השירות שתוענק לציבור המבוטחים, החברה החדשה צפויה להיות דיגיטלית באופן מלא ותאפשר למבוטחים לבצע פעולות שונות באמצעים אלו.

פעולות רשות שוק ההון לעידוד כניסת חברות ביטוח חדשות להגברת התחרות
כניסת חברת ביטוח חדשה לתחום הביטוח הכללי, לראשונה מאז שנת 2008, התאפשרה לאחר שרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, הקלה את תנאי הסף לקבלת רישיון מבטח וקיצרה וייעלה את תהליך הרישוי. ההקלות הרגולטוריות נעשו בעיקר בנושאים הבאים:
• הקלה מהותית בדרישות הון מזערי – כניסתן לתוקף של תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)(הון עצמי מזערי הנדרש לקבלת רישיון מבטח), התשע"ז-2017 שנחתמו על ידי שר האוצר, מאפשרות לחברות ביטוח חדשות להפחית בצורה משמעותית את דרישות ההון:
 חברה העוסקת בביטוח חיים נדרשת להעמיד הון של 15 מיליון ש"ח לעומת 52 מיליון ש"ח בעבר.
 חברה העוסקת בביטוח כללי נדרשת להעמיד הון של 10 מיליון ש"ח לעומת 59 מיליון ש"ח בעבר.
 חברה העוסקת בשני תחומי הביטוח (חיים וכללי) נדרשת להעמיד הון של 25 לעומת 89 מיליון ש"ח בעבר.
• הקלות לגבי השולט בחברת הביטוח – הקלות שונות שעיקרן הפחתת גרעין השליטה ל-30%.
• קיצור וייעול תהליך הרישוי – עבודה משותפת עם החברה במגוון תחומים על מנת לאפשר לה תחילת פעילות תוך פרק זמן קצר – מבנה השליטה, ממשל תאגידי, אישורי מוצרי הביטוח של החברה, מערכות תפעול.

מיהי חברת ליברה?
ליברה חברה לביטוח בע"מ הוקמה על ידי גב' אתי אלישקוב שתכהן כמנהלת הכללית של החברה.
לאחר תקופת הרצה קצרה, בכוונת החברה לאפשר לקהל המבוטחים לקבל את כל השירותים באופן דיגיטאלי, החל משלב ההצעה לביטוח, דרך ההצטרפות לביטוח, ביצוע פעולות שירות וטיפול באירועים ביטוחיים, ועד סיום הטיפול בתביעות.

שר האוצר, משה כחלון מסר: "על מנת להגביר את התחרות ולהביא להורדת מחירי הביטוח בישראל הובלנו מהלך שיקל על חברות חדשות להיכנס לענף. היום אני שמח לבשר כי לאחר שנים רבות נכנס שחקן חדש וטכנולוגי לתחום הביטוח. אני משוכנע שהצרכנים כמו גם החברות הקיימות יהנו מתחרות ושירות טובים יותר. מדובר בבשורה גדולה לשוק ולאזרחים, בשורה שלא שמענו זמן רב."

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, גב' דורית סלינגר מסרה: "אנו מברכים על הקמת חברת הביטוח "ליברה". בכוונתנו להמשיך ולעודד הקמת חברות חדשות בתחום הביטוח הפועלות באופן דיגיטלי וחדשני ומציעות לציבור מוצרים תחרותיים וחווית שירות אחרת".

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.