השידוך שהתבטל: למי שייכת המכונית?

זוג שהשתדך ויחסיו עלו על שרטון שהביא לביטול החתונה, הגיע לבית הדין עם סיפור מעניין. החתן העניק לכלה מכונית יוקרתית במתנה ודרש אותה בחזרה עם ביטול החתונה. מה פסקו הדיינים? { פסק מרתק}

אל בית הדין הגיעו תובע ונתבעת ובפיהם סיפור כאוב וטענות שעלו בגינו. התובע, ראובן (שם בדוי) בא בברית השידוכין עם הנתבעת לאה (שם בדוי) בזיווג שני. במהלך תקופת האירוסין העניק לה התובע מכונית במתנה. זאת כמובן לכבוד נישואיהם הקרבים ובאים, ובמטרה להביע את חיבתו והערכתו אליה.

למרבית הצער, התכניות והחלומות לא התגשמו, והקשר בין בני הזוג לא עלה יפה, בין השאר בגלל משפחתו של ראובן שלא ראתה בעין יפה את הקשר ההולך ונרקם. בני המשפחה הפעילו על התובע מכבש לחצים והצליחו בסופו של דבר להניאו מכוונתו להינשא לנתבעת, ואכן דרכיהם של בני הזוג נפרדו, וכל אחד פנה לחפש את זיווגו מתוך תחושת אכזבה.

ראובן תבע את לאה בבית הדין ודרש כי זו תחזיר לו את המכונית היוקרתית שהעניק לה. הוא העלה טענה הגיונית, המעוגנת היטב בהלכה, שכאשר ישנה הוכחה מתוך פעולותיו של הנותן, שהמתנה ניתנה רק על בסיס מציאות מסוימת, הרי שכאשר השתנתה המציאות, בטלה המתנה מאליה. בלשון הפוסקים נקראת מציאות זו "אומדנא דמוכח". כך בשולחן ערוך חושן משפט סימן ר"ז סעיף ד' ברמ"א ובסמ"ע שם.

טענותיו של ראובן היו על פניהן כבדות משקל, ונראה היה שההכרעה שתינתן על ידי בית הדין ברורה מאליה. הנתבעת, לאה, תידרש להחזיר את המכונית שקיבלה, למרות עגמת הנפש שחוותה הן בביטול השידוך והן בעצם העובדה שנתבעה לדין. למזלה של האישה, התברר כי טוען הרבני בו בחרה לייצגה, ניחן ביצירתיות. הוא העלה בפני הדיינים את הטענה הבאה:

אכן, צדקו דברי הבעל שמתנה רגילה דינה להתבטל לאור שינוי המציאות ויצירת מצב של 'אומדנא', ואולם, הנידון שבפנינו שונה וייחודי, משום שמתנה שמהותה הבעת חיבה, אינה בטלה גם כאשר מציאות זו השתנתה. אמנם אילו היו אלה תכשיטים, היה עליה להחזירם. אך מתנה אחרת, גדולה ככל שתהיה, אינה חוזרת אף אם חל שינוי דרמטי.

הטוען הרבני הציג את הכלל המנחה שמי שנותן מתנה הבאה להביע הערכה, אינו דורש במקביל ביטחון שהערכה וחיבה זו תימשך לנצח. לכן, גם אם בטלה החיבה, תישאר המתנה ביד המקבל. את דבריו ביסס על האמור בשולחן ערוך אבן העזר סימן צ"ט סעיף ב' ובחושן משפט סימן ק"ב. בית הדין קיבל את דבריו של הטוען הרבני ולאה לא נדרשה להשיב את המכונית שקיבלה לאות הערכה וחיבה.

עסקים

2 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. מי שדן דין אמת נעשה שותף במעשה בראשית ומי שלא מחריב מעשה בראית

  אוי לו לרשע שפסק את שפסק, אוי לו ואוי לנשמתו.

  הרכב שייך לנותן המתנה שהיה בה משום הונאה ומקח טעות מהצד השני ואם הצד השני ביטל את החתונה הוא למעשה הביע אי אימון או אי התאמה או שניהם בחתן המיועד ושעשו כך רק לאחר המתנה גרמו הונאת ממון וגם דברים כנגד החתן והצדק עמו.

  אוי לרשע ולמעוות שפוסק ההפך מדין האמת ומביא דברי שו"ע שלא מתאימים לעניין כדי לנגח את דין האמת, ולהכשיר את העוול שפסק בבחינת עושה קרדום לחפור בתורה, אוי למסלף התורה.

  על עיוות הדין באה חרב לעולם |
  הגב
 2. תורת המשפט
  סיוע משפטי למתדינים בבית הדין הרבני
  רח' אברבנאל 37, תל אביב
  ליווי, יעוץ וייצוג ע"י טוענים רבניים מתנדבים.
  מענה טלפוני אישי בטל: 052-7624109
  דוא"ל GMAIL.COM@C0527624109
  לבית הדין אל תלך לבד

  תורת המשפט |
  הגב