הכנסות קבוצת דלק במחצית הראשונה של 2018 – 3.9 מיליארד ש"ח

קבוצת דלק פרסמה היום (חמישי 30.8.18), את הדוחות הכספיים שלה לרבעון השני של 2018, מהם עולה כי בחציון הראשון חלה עלייה של כ- 3% ברווח הנקי של הקבוצה אשר הסתכם לסכום כולל של כ- 413 מיליון ש"ח לעומת רווח של כ- 400 מיליון ש"ח בחציון המקביל אשתקד.
במהלך הרבעון השני הסתכם הרווח הנקי של הקבוצה בכ- 170 מיליון ש"ח, לעומת רווח נקי של כ- 180 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

הכנסות החברה ברבעון השני זינקו בשיעור של כ- 30% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, והסתכמו לסכום כולל של כ- 2.07 מיליארד שקל , לעומת סך של כ-1.6 מיליארד שקל ברבעון המקביל. סך הכל הכנסות הקבוצה במחצית הראשונה של 2018 הסתכמו לסך של 3.9 מיליארד שקל, לעומת הכנסה של 3.2 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה נובעת בעיקרה מעלייה בהכנסות מכירות הדלקים בישראל, וכן מהגידול בקצב ההפקה בפרויקטים של החברה בים הצפוני.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.