הכנסת אורחים: והנה שלושה אנשים ניצבים – טורו של הרב יעקב גלויברמן

לקראת שבת – הכנסת אורחים

 בפרשת השבוע "וירא" מסופר על אברהם אבינו, שלמרות היותו ביום השלישי לברית המילה. ולמרות שסבל מכאבים עזים עקב כך, חיכה וציפה לאורחים שיגיעו אליו: "והנה שלושה אנשים ניצבים.

וירא וירץ לקראתם". גם בן אחיו לוט זכה לביקור המלאכים, אולם לגביו כתוב: "וירא לוט ויקם לקראתם". אברהם ולוט היו מצטיינים כמכניסי אורחים, עם זאת ההבדל ביניהם היה, שכאשר אברהם אבינו ראה לפניו שלושה אנשים פשוטים המשתחווים לאבק רגליהם, אף על פי כן הוא רץ ושמח לקראתם. אברהם הכניסם לביתו האכילם והשקה אותם.

ואילו לוט, לא קידם פניהם של אורחיו אלא עד שנראו לו כמלאכים. בנוסף, אברהם אבינו אמר לאלוקים שנגלה אליו להמתין לו עד שירוץ ויכניס את האורחים אליו הביתה. מכאן למדים שגדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני השכינה, וגם, שמצוות הכנסת אורחים היא בכל שעה ובכל רגע, בין ביום ובין בלילה. הכנסת האורחים צריכה להיות מתוך שמחה ואהבה, כפי שאנו למדים מאברהם אבינו אבי האומה היהודית.

                חד וחלק

כל הפותח את ידו, מן השמיים מרחמים עליו.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.