הכנסת אישרה: יצויין שם השולח על גבי דואר רשום

יוזם החוק ח"כ אורי מקלב: כדי שהנמען יוכל לשקול האם לאסוף את דבר הדואר או לא, מן הראוי שתעמוד לו הזכות לדעת מי שלח לו את דבר הדואר"

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שניה ושלישית את הצעת החוק של חברי הכנסת אורי מקלב ומשה גפני ונחמן שי אשר מבקשת לחייב את חברות המשלוחים והדואר לציין על גבי דבר דואר רשום את שם השולח וזאת בכדי להקל על הנמען המקבל את דבר הדואר לדעת מהי מידת הדחיפות של דברי הדואר, בהתאם למצב החוקי אשר היה קיים עד לתיקון זה, בעל רישיון כללי למתן שירותי דואר אינו חייב לציין בהודעה בדבר משלוח דבר דואר רשום בארץ שהוא מוסר לנמען את שמו ומענו של השולח, זאת, למרות שבעת מסירת דבר הדואר על ידי השולח לידי בעל הרישיון, מחויב השולח למסור לבעל הרישיון הכללי את שמו ומענו.

 

יוזם החוק ח"כ אורי מקלב אמר עם אישור החוק "זוהי עוד הצעת חוק חברתית אשר במהותה עוסקת במניעת טרטור מיותר שאין כל צורך בו, אנו מתקנים עוול של שנים בנושא זה, כדי שהנמען יוכל לשקול את צעדיו בנוגע לאיסוף דבר הדואר, מן הראוי שתעמוד לו הזכות לדעת מי שלח לו את דבר הדואר והוא יחליט האם הוא יאסוף את דבר הדואר אם לאו. מה שקורה הוא שאנשים מקבלים הודעה על דבר דואר, עומדים שעה ארוכה בתור ולבסוף מקבלים מכתב שכלל הוא לא חפץ בו"

 

הצעת חוק זו באה אף לתקן את הפרצה הקיימת ב"חוק הספאם" שאוסר על הפצת דבר פרסומת באמצעות מערכת חיוג אוטומטי, פקס, הודעה אלקטרונית וכד', אך לא באמצעות דואר רשום. שכן אם דברי הפרסומת לא ייאספו מבית הדואר לאחר שהנמענים ראו כי דבר הדואר הרשום נשלח מגורם פרסומי, החברות המפרסמות יפסיקו לשלוח דברי פרסומת בדרך זו.

 

בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב כי "החסרת פרטים אלה מונעת מן הנמען לדעת מי השולח ומהי מידת הדחיפות לקבלת דבר הדואר, שכן איסוף דבר הדואר מצריך הגעה לבית דואר. לכן, מוצע לחייב את בעל הרישיון לפרט בהודעה בדבר משלוח דבר דואר רשום בארץ גם את שמו ומענו של השולח".

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.