קול התורה משתיק את קולות המלחמה

אנו לא מתיימרים לדעת חשבונות שמים, אבל אי אפשר להתעלם מהכתובים המפורשים העושים את ה"לינק" בין עמל התורה לרגיעה בארץ {דעה}

היום פקדו אלפי בני תורה, אברכי משי ובחורי חמד, את ספסלי היכלי התורה והחסידות בכל רחבי הארץ.

היום החל רינונה של תורה להתרונן בכל אתר ואתר ולמלא את חלל העולם בשיר חדש.

היום הזה שבנו כולנו אל אבינו שבשמים בלבב שלם: יחד עם קהל האלפים הקדוש הזה, שאין לו בעולמו אלא ד' אמות של הלכה, הצטרפנו כולנו, עם שיר בלב וגמרא ביד, לשיעור היומי, לקביעת עתים לתורה, איש איש לשיעורו ולחוקו היומי.

בסייעתא דשמיא היום הזה עבר בשלום, בלי פרץ ובלי צווחה ברחובותינו. יתן ה' וזכות התורה תמשיך ותשפיע, כפי שנאמר "תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם".

אי אפשר לדעת חשבונות שמים ואין אנו מתיימרים לעשות זאת. אבל אי אפשר להתעלם מהכתובים המפורשים העושים את ה"לינק" הברור בין עמלה של תורה ובין היעדרה של חרב מן הארץ. ברור לנו כי הדרך היחידה לפעול באמת, ולהצליח למנוע פיגועים, היא להתחזק עוד ועוד בעמלה של תורה.

והרי פסוקים מפורשים המה, בתחילת פרשת בחוקותי:
"אִם בְּחֻקֹּתַי תֵּלֵכוּ וְאֶת מִצְוֹתַי תִּשְׁמְרוּ וַעֲשִׂיתֶם אֹתָם… וִישַׁבְתֶּם לָבֶטַח בְּאַרְצְכֶם: וְנָתַתִּי שָׁלוֹם בָּאָרֶץ וּשְׁכַבְתֶּם וְאֵין מַחֲרִיד וְהִשְׁבַּתִּי חַיָּה רָעָה מִן הָאָרֶץ וְחֶרֶב לֹא תַעֲבֹר בְּאַרְצְכֶם".

וכדברי רבן של ישראל, רש"י הקדוש, על-אתר:
"אם בחקתי תלכו – יכול זה קיום המצות? כשהוא אומר ואת מצותי תשמרו – הרי קיום המצות אמור! הא מה אני מקיים אם בחקתי תלכו? – שתהיו עמלים בתורה".

** ** **

הניסיון המר והקורבנות הרבים מספור כבר הוכיחו זאת לכולנו: לא ימין ולא שמאל, לא יד רכה ולא יד קשה יעזרו לנו להגיע לשלום או לשקט המיוחל. גזירת שמים היא, ועל כן רק סייעתא דשמיא תוכל לסייע.

אותה השגחה שמיימית מופלאה המלווה את העם היהודי בשורה של ניסים גדולים וקטנים לכל אורך ההיסטוריה האנושית, היא שעמדה לנו, ומי שהציל את אבי האומה מכבשן האש הוא יעננו גם לעת הזאת ויצילנו מחרבו של ישמעאל.

** ** **

וכפי שאמרו חז"ל הקדושים: "הרוצה להינצל מחבלי משיח, מה יעשה? – יעסוק בתורה ובגמילות חסדים".

אכן איכשר דרא ואנשים רבים עוסקים בגמילות חסדים. עולם חסד ייבנה, ונדמה כי אין לך דור בהיסטוריה האנושית שמרובה בו מידת החסד יותר מבדורנו. התוכנית האלוקית מארגנת את העולם כולו בגל אדיר של חסד והיזון הדדי, והכל שותפים לכך, מי מרצונו ומי בעל כרחו. אף ברמת המיקרו, זכינו כאן בארץ הקודש למפעלי חסד גדולים של רפואה ציבורית ושל הביטוח הלאומי ועוד. במקביל זכינו לפריחה אדירה של חסד בציבור החרדי שגומל חסד מכל כיוון ובכל דרך אפשרית.

אבל כאמור, הדבר הראשון, עוד לפני החסד, המציל מחבלי משיח – הוא העיסוק בתורה.
וזו ההזדמנות שלנו לקרוא בקול גדול לכל אהובינו היקרים, לומדי התורה, (אלו שלעולם לא נכנסו והלוואי שגם לא ייכנסו אפילו לאתר הזה), אותם אצילי רוח וטהורי לב שחז"ל מעידים עליהם כי הם הם ה"נטורי קרתא" (שומרי העיר): המשיכו לעמוד על המשמר, יומם ולילה! אל תרפו! בעת צרה אנחנו, ותורתכם הכרחית לכל העם כולו! אל תתרשלו חלילה במלאכת הקודש! דעו כי בכח תורתכם אתם מצילים ומונעים את האסונות!

** ** **

זר לא יבין זאת. אלו שלא שפר חלקם ונשמתם לא ספגה את האויר הטהור של היכלי התורה, של עמלה של תורה, עומדים ומקנטרים: לשם מה ללמוד עוד ועוד ועוד ועוד, בלי לצאת עם כלום ביד, בלי תעודה, בלי תואר ראשון ושני, בלי משכורת, רק ללמוד וללמוד וללמוד? הם גם לא יבינו לעולם. אלא אם יזכו ויתקרבו וייפתח ליבם מעורלתו.

אבל אנחנו יודעים ומבינים.

וזה מחייב. ולא רק את עמלי התורה המוצהרים אלא כל אחד ואחד מאיתנו, וכדברי הרמב"ם (הלכות תלמוד תורה, א, ח):

"כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, בין עני בין עשיר, בין שלם בגופו בין בעל יסורין, בין בחור בין שהיה זקן גדול שתשש כחו, אפילו היה עני המתפרנס מן הצדקה ומחזר על הפתחים ואפילו בעל אשה ובנים חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה, שנאמר והגית בו יומם ולילה".
ונסיים בהלכה נוספת מדברי הרמב"ם (שם ג, ו):
"מי שנשאו לבו לקיים מצוה זו כראוי ולהיות מוכתר בכתר תורה לא יסיח דעתו לדברים אחרים, ולא ישים על לבו שיקנה תורה עם העושר והכבוד כאחת. כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה ועל הארץ תישן וחיי צער תחיה ובתורה אתה עמל".

אשרינו שיש לנו אלפי אברכים ובני תורה, המענים את גופם ועושים נחת רוח ליוצרם.

אשרינו שזכינו לדור שבו יש גבירים יהודים שחפצים ליטול חלק בעמל התורה של עם ישראל, כמעשה יששכר וזבולון, ותומכים בעמלי התורה.

ויהי רצון שבזכות עמל התורה נזכה לקיום המשך דברי התורה, שאף הם נסובים על הזמן שבו יזכו ישראל ויעמלו בתורה כראוי:
"וּפָנִיתִי אֲלֵיכֶם וְהִפְרֵיתִי אֶתְכֶם וְהִרְבֵּיתִי אֶתְכֶם וַהֲקִימֹתִי אֶת בְּרִיתִי אִתְּכֶם… וְנָתַתִּי מִשְׁכָּנִי בְּתוֹכֲכֶם וְלֹא תִגְעַל נַפְשִׁי אֶתְכֶם: וְהִתְהַלַּכְתִּי בְּתוֹכֲכֶם וְהָיִיתִי לָכֶם לֵא-לֹהִים וְאַתֶּם תִּהְיוּ לִי לְעָם".
במהרה בימינו אמן!

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.