הלמ"ס: זינוק עצום של 123% בבנייה בהתנחלויות

 

הלמ"ס פרסם היום נתונים שמכעיסים את הממשל האמריקני ערב ביקורו של ראש הממשלה אצל הנשיא אובמה.  על פי הלמ"ס, בשנת 2013 הוחל בבנייתן של כ-44,340 דירות חדשות במשק, מתוכן כ-30% דירות נבנות בבניינים בני 2-1 דירות (בתים בודדים ובתים דו-משפחתיים). מספר הדירות שהוחל בבנייתן ב-2013 היה גבוה ב-3.4% בהשוואה ל-2012. (לוחות 1 ו-3, ותרשים 1). כך עולה מסיכום מוקדם של נתוני סקר התחלת וגמר בנייה (נתונים חלקיים לשנת 2013, ונתונים מעודכנים לשנים קודמות), המבוצע על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

המספר הגדול ביותר של דירות שהוחל בבנייתן בשנת 2013 נרשם במחוז המרכז המהווה כ-28% מכלל הדירות, ואילו במחוז ירושלים– כ-10% בלבד מסך הדירות.

כ-47% מהדירות שהוחל בבנייתן בשנת 2013 נבנו על קרקע בבעלות פרטית .

בשנת 2013 נרשמה, בהשוואה ל-2012, עלייה של כ-12% במחוז הדרום, של כ-8% במחוז חיפה, של כ-3% במחוז ירושלים, של כ-2% במחוז המרכז ושל כ-1% במחוז הצפון. לעומת זאת, במחוז תל אביב נרשמה, באותה תקופה, ירידה של כ19%.

רוב הדירות (כ-66%) שהוחל בבנייתן במחוז הצפון, נבנו בבניינים בני 2-1 דירות, בהשוואה ל-9% במחוז תל אביב .

המספר הגבוה ביותר של דירות שהוחל בבנייתן, בתקופה זו, היה ביישובים: ירושלים (כ-3,430), תל אביב-יפו (כ-1,870) ופתח תקווה (כ-1,630). בתקופה זו הוחל בבנייתן של כ-760 דירות בראש העין, לעומת כ-110 דירות, בתקופה המקבילה אשתקד. ברעננה ובטירת כרמל, חלה עלייה של פי 3 ושל פי 4, בהתאמה, מאשר בתקופה המקבילה אשתקד, ובירושלים חלה עלייה של כ-39%, ואילו ביישובים בית שמש ותל אביב-יפו, חלה ירידה של כ-55% ושל כ-52%, בהתאמה, ביבנה חלה ירידה של כ-38%, ברחובות ירידה של כ-28% וביישובים הוד השרון וחולון ירידה של כ-16% ושל כ-11%, בהתאמה, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד (לוח ב).

גמר בנייהבשנת 2013 הסתיימה בנייתן של כ-41,970 דירות, כ-11.8% יותר מאשר ב-2012. כ-33% מהדירות נבנו בבניינים בני 2-1 דירות (בתים בודדים ובתים דו-משפחתיים – לוחות 1 ו-3, ותרשים 3).

 

המספר הגדול ביותר של דירות שבנייתן הסתיימה, בשנת 2013, היה במחוז המרכז – כ-34% מכלל הדירות היו במחוז זה, בעוד שבמחוז ירושלים כ-9% בלבד. לוח ג ולוח 4.

בשנת 2013, במחוז ירושלים נרשמה עלייה של כ-42% במספר הדירות שבנייתן הסתיימה לעומת התקופה המקבילה אשתקד, ובמחוזות חיפה והדרום נרשמה עלייה של כ-22% ושל כ-17%, בהתאמה.

דירות בבנייה פעילה – מספר הדירות בבנייה פעילה הסתכם בסוף דצמבר 2013 ב-91.6 אלף דירות לערך, והיה גבוה ב-3% לערך ממספר הדירות בבנייה פעילה בסוף דצמבר 2012 .

התחלת בנייה – בשנת 2013 הסתכם שטח התחלות הבנייה לכל הייעודים בכ-11.3 מיליון מ"ר, בהשוואה ל-10.8 מיליון מ"ר בתקופה המקבילה אשתקד – עלייה של כ- 5%. מכלל השטח שבנייתו החלה בשנת 2013, 74% נועד למגורים ו-26% נועד לבנייה שלא למגורים (לוח 5). שטח הבנייה שלא למגורים עלה בכ-2%, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

גמר בנייה – בשנת 2013 הסתכם שטח גמר הבנייה לכל הייעודים ב-10.2 מיליון מ"ר, ב-7% יותר מאשר בתקופה המקבילה אשתקד. מכלל השטח שבנייתו הסתיימה בשנת 2013, כ-23% נועד לבנייה שלא למגורים, עלייה של כ-7%, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

בבנייה פעילה – סך כל שטח הבנייה, לכל הייעודים, שנמצא בבנייה פעילה בסוף דצמבר 2013, הסתכם ב-23.1 מיליון מ"ר לערך, גבוה ב-5% לערך, בהשוואה לסוף דצמבר 2012. מסך כל שטח זה, 73% נועד לבנייה למגורים והיתר, 27%, נועד לבנייה שלא למגורים .

* ההודעה הבאה על "התחלות וגמר בנייה ברבע הראשון של 2014" תפורסם ב-29 במאי 2014.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.