המאבקים בחיים!

להמשיך להאבק! המאבק בין יעקב לשרו של עשיו , היה על תכלית החיים. עשיו – גשמיות . יעקב רוחניות. עד שראה המלאך כי לא יכול לו, מה עשה? נגע בכף ירכו. ולמה? כי רצה שיהיה פגיעה בעולם התורה. שלא יהיה המשכיות.

ויאבק איש עימו"
בפרשת השבוע אנו רואים את הפגישה בין יעקב לעשיו, אחרי שיעקב לקח את הברכות מעשיו, עשיו מתכוין להורגו. ולשם כך יעקב מתכונן לשלשה דברים. דורון תפילה ומלחמה.

בלילה לפני כן, הוא חוצה את שתי המחנות, ואז הוא חוזר בחזרה כדי לקחת פחים קטנים.
מכאן אמרו חז״ל (חולין צא.) צדיקים ממונם חביב עליהם יותר מגופן.
ואז התורה אומרת ״ויותר יעקב לבדו ויאבק איש עימו עד עלות השחר״ . עם מי הוא נלחם?
אומר המדרש – שזה היה שרו של עשיו.
וכתוב שם שהם העלו אבק עד לכיסא הכבוד.

ולכאורה הכוונה בזה? מה המדרש צריך לספר לנו שהעלו אבק עד למעלה? וגם מדוע האבק הגיע עד לשם? ומה הקשר לכיסא הכבוד?

אלא אפשר לומר בס"ד-שהמאבק בין יעקב לשרו של עשיו , היה על תכלית החיים. עשיו – גשמיות . יעקב רוחניות. עד שראה המלאך כי לא יכול לו, מה עשה? נגע בכף ירכו. ולמה? כי רצה שיהיה פגיעה בעולם התורה. שלא יהיה המשכיות.

אבל מה זה בא ללמד אותנו? מה המוסר שיכולים לקחת מכאן?

המאבק שהיה בין יעקב לעשיו- יש לכל אחד בחיים שלו. זה המאבק בין היצר הטוב ליצר הרע. ואנו נאבקים כל הזמן, ונלחמים. לפעמים מצליחים להכניע אותו ולפעמים הוא מצליח.
התורה באה לומר לאדם – אתה חייב להמשיך כל הזמן להאבק!! אל תעצור! אל תתייאש!! גם אם נפלת, גם אם לא הצלחת, אל תיפול ברוחך, אל תתן ליצר הרע לנצח. כי ברגע שנופלים ומתייאשים היצר מפיל אותנו עוד ועוד.. החכמה היא לא להרפות, להמשיך לההאבק כל הזמן!!
עד מתי?? עד עלות השחר!! עד ביאת המשיח. כי היום אנחנו נמצאים בחשיכה , בגלות, צריכים להלחם כמה שיכולים עד שיגיע היום שהקב״ה ישחט את היצר הרע.

אבל יש פה נקודה יותר עמוקה- כל מאבק הכי קטן שלנו שאנו נאבקים, זה מגיע עד לכיסא הכבוד. עד לבורא עולם. הוא רואה ויודע ומעריך כל מאבק שיש לנו. הוא נותן לנו את הכח והסיעתא דשמייא להלחם ולנצח. כמו שהגמ' אומרת בקידושין (ל:)-אלמלא ה' עוזרו אין יכול לו. וכשבורא עולם רואה אותנו נאבקים. מנסים, נלחמים בכל הכח-אז הוא בא ונותן לנו עזרה בהאבקות.

אבל שלא נחשוב לרגע שאם נפלנו או לא הצלחנו להתגבר. אז סימן שה' לא עוזר לנו, ולא איכפת לו. ולא מעריך את זה. כי ה' רואה ומסתכל על כל מאמץ שאדם עושה . ואין לנו מושג כמה ערך יש לכל דבר וכל התאמצות לכבודו יתברך.

לא לזלזל בשום דבר קטן שאנחנו עושים, גם אם ניסינו ולא הצלחנו, רק מעט. הכל נחשב בעיני ה׳ יתברך.
יעקב חוזר על פחים קטנים, כדי להראות לנו, לא לזלזל בשום דבר גם אם זה נראה קטן. אין לנו מושג מה השכר של כל מצווה וחסד וצדקה שאנו עושים. מה החשיבות של מאמץ שלנו לכבוד ה׳ יתברך.
כמו שחז״ל אומרים (סנהדרין צו.) על נבוכדנצר שהלך ארבע פסיעות לכבוד בורא עולם, כמה ה׳ שילם לו על כך!! אפילו שהיה רשע מרושע..
כ״ש כל מה שאנחנו עושים למען ה׳. כל תפילה שלנו, כל ברכה, כל מחשבה של לימוד תורה, של התחזקות. של קריאת פרק תהילים אחד.. כמה זה נחשב בשמיים!!
ושנדע שכל מאבק הכי קטן שלנו מגיע כד כיסא הכבוד!!!
לא לספור את הנפילות, אלא המשיך לההאבק!!
עד עלות השחר!! בע״ה עד הגאולה הקרובה במהרה בימינו אמן!!

ה' יזכינו לדעת להאבק ולהלחם- נגד היצר הרע
ואז נזכה לפסוק-ה' ילחם לכם ואתם תחרישון. אמן!

לעוד מאמרים היכנסו לאתר
Www.haravlasry.com
הרב יצחק לסרי
לוס אנג׳לס – ארה״ב

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.