המבשר בכתבת ענק: מי אשם בהפסד של אבוטבול?

אחרי שגורמים שונים האשימו בימים האחרונים את אגו"י ואת שלומי אמונים בהפסד, 'המבשר' מחזיר מלחמה ובכתבת ענק יוצאת דופן מפנה את החץ דווקא ל'דגל התורה'

הבוקר מתפרסמת בביטאון שלומי אמונים 'המבשר', כתבת ענק יוצאת דופן מסוגה, בה מחזירים בשלומי אמונים ואגו"י מלחמה למשה אבוטבול ודגל התורה.

כזכור, אבוטבול לא מוכן להחזיר, עדיין, את המנדט שלו, ששייך לאגודת ישראל, בשל הויכוח על הכניסה לקואליציה בבית שמש ועל התפקידים. לדבריו, זאת בשל הוראת מרן הגר"ח קניבסקי. גורמים שונים אף האשימו את אגו"י ושלומי אמונים בהפסד של אבוטבול לראשות העיר.

הבוקר, כאמור, המבשר מחזיר מלחמה', זאת בעזרת נתוני הקלפיות מהשכונות האחרונות המוכיחים לדעתם, שדווקא לא בגללם הגיע ההפסד.

בעיתון נכתב כי "אלף משפחות ליטאיות בעיר הוותיקה שוות לפחות 2,000 קולות, אך מספר הקולות של דגל מסתכם בסופו של דבר בכ-580 קול לפי החישוב הנדיב ביותר, הווי אומר פחות מ-300 משפחות, חדשות וישנות כאחד. בנטרול רמה ג', קיימת ירידה של 730 קולות לש"ס, ביחס לסיבוב השני בבחירות הקודמות, ו-556 קול ביחס לסיבוב הראשון".

בעיתון צוין כי 166 קולות חרדים ניתנו לבלוך ברמה א' ש-87% מתושביה משתייכים ל'דגל'. 877 הצביעו לבלוך ברמה ג' ש'דגל' טענה לפני הבחירות שהשכונה היא ליטאית מובהקת, ועל סמך זה קיבלה את הנציג ה-4 ברשימה.

'המבשר': "מאז הסתיימה מערכת הבחירות בבית שמש בהפסד צורב ליהדות החרדית, עם תבוסתו של ראש העיר לשעבר הרב משה אבוטבול לראש העיר החדשה הגב' בלוך, נפוצו שמועות שהפכו לטענות ובהמשך הוצגו כעובדות ברורות שאין מי שיעז לחלוק עליהן, ולפיהן מי שאחראי לתבוסתו של הרב אבוטבול הם תושבי העיר החסידיים, מצביעיה הטבעיים של תנועת אגודת ישראל.

"מי שיבדוק את הנתונים העולים מהקלפיות יראה את זה בבירור, האם באמת מוכיחים הנתונים העולים מהקלפיות את בגידתם לכאורה של מצביעי אגודת ישראל, והם אלו שאחראים למפלתו של הרב משה אבוטבול במוצאי יום הבחירות, וביתר שאת לאחר סיום ספירת הקולות שבמעטפות הכפולות?

"תוצאות הבחירות לראשות העיר שנערכו ביום שלישי כ"א חשוון תשע"ט בבית שמש הן כדלהלן, לפי הנתונים הרשמיים והסופיים של משרד הפנים: הרב משה אבוטבול קיבל 21,931 קולות, והגב' בלוך קיבלה 22,463 קולות. ההפרש בין השניים עמד בסך הכל על 532 קולות שהכריעו את המערכה. לנוכח העובדה שבבחירות הללו התמודדו רק שני מתמודדים על התפקיד, אפשר לקבוע בבירור שאם 266 מבין מצביעי בלוך היו מצביעים לאבוטבול, ראש העיר החרדי היה ממשיך לקדנציית כהונה שלישית. המערכה הוכרעה אם כן על ידי 236 מצביעים בלבד.

"לאחר שהבהרנו את התמונה הנוגעת לבחירתה של ראש העיר הגב' בלוך על פניו של הרב אבוטבול, הבה ונבחן את הנתונים אל מול ההצבעה למפלגות השונות במועצת העיר, כדי שנוכל לקבל אמת מידה לפיה נוכל לבחון כמה מצביעים חרדיים נתנו את קולם לגב' בלוך, כשאנו יוצאים מתוך נקודת הנחה בסיסית לפיה מי שהצביע 'ליכוד' אינו יכול להיקרא חרדי, גם אם הוא מתגורר בשכונה חרדית.

"בבחירות למועצה התמודדו הפעם שלוש רשימות חרדיות מובהקות: יהדות התורה שסימנה היה ג', סיעת ש"ס, ורשימת 'בני תורה' שסימנה עץ. שלוש הרשימות הללו קיבלו יחדיו 21,415 קולות. כזכור, מספר מצביעי אבוטבול בכל רחבי העיר עמד בבחירות הללו על 21,931. כלומר, הרב אבוטבול קיבל 516 קולות יותר מכל המפלגות החרדיות גם יחד. אם היינו מסתפקים בנתונים הכלליים היינו יכולים לקבוע כי כל החרדים הצביעו אבוטבול, ובנוסף הצביעו לו גם 516 מצביעים שאינם חרדיים.

"אלא שירידה לפילוח של הקלפיות לפי שכונות, מלמדת שלא כך הם פני הדברים, ולמרבה הצער היו גם היו תושבים חרדיים שהחליטו שלא לשעות להוראתם של גדולי ישראל מכל העדות והחוגים, ולשלשל לקלפי פתק צהוב שעליו לא היה רשום "משה אבוטבול". איפה ראינו תוצאה מזעזעת שכזאת? ברמת בית שמש א'.

"אם נרכז את מצביעי שלוש המפלגות החרדיות המובהקות לסכום משותף נמצא שרשימות ג' ש"ס ועץ קיבלו ברמה א' 5,854 קולות, ואילו סך מצביעי אבוטבול בשכונה הוא 5,688. המשמעות: אבוטבול קיבל 166 קולות פחות מהמפלגות החרדיות בשכונה.

"אבל בכך עוד לא הגענו לעומק הפילוח, שכן ברמה א' מתגורר גם ציבור דתי לאומי, יש גם צעירים שאינם משמרים את אורח החיים של הוריהם ולא כל תושבי רמה א' הצביעו למפלגות חרדיות, אבל מסתבר שרבים מהם דווקא כן הצביעו לאבוטבול, ובדיקה של הקלפיות באופן פרטני מצביעה על תמונה דרמטית עוד יותר, לפיה רבים ממצביעי המפלגות החרדיות, הצביעו לבלוך. ובכל זאת, נישאר עם הסיכום השכונתי, לפיו ברמה א' הצביעו 166 מצביעי מפלגות חרדיות לגב' בלוך.

"האם מדובר בשכונה המאכלסת את ציבור המצביעים הקלאסי של 'אגודת ישראל' או אולי את מצביעי 'דגל התורה'? האפשרות השניה מבין השתיים היא הנכונה. איך אנחנו יודעים? קודם כל כי נציגי דגל התורה בעצמם טענו כך בלהט לפני הבחירות, כשניהלו מו"מ על מספר הנציגים שיוכנסו מטעמם ברשימה המאוחדת של אגודה ודגל, אבל אם על טענות של אישיים פוליטיים נסמוך, לא נוכל לדעת אם אמת בפינו או לא, ולכן בדקנו לפי מודד מדויק שעליו איש אינו יכול לחלוק: תוצאות הבחירות הקודמות, לפני חמש שנים. אז התמודדה 'דגל התורה' כרשימה נפרדת, והוכיחה כמה היא שווה מבחינה אלקטורלית בכל אחת מהשכונות של בית שמש.

"ובכן, בבחירות הקודמות זכתה רשימת דגל התורה ב־37 אחוז מהקולות ברמה א', לעומת שמונה אחוזים בלבד שהצביעו לרשימות האגודאיות, ג' ו'כח'. אם נשווה את מספרם של מצביעי שלוש הרשימות הללו בבחירות הקודמות למספרם של מצביעי ג' בבחירות הנוכחיות, נגלה שהוא די חופף, ו־87 אחוז מתוך מצביעי ג' הפעם הם מצביעי דגל התורה לעומת 18 אחוז בלבד מתוכם שהם מצביעי אגודת ישראל. היתר הם מצביעי ש"ס, עץ, והרשימות הדתיות והחילוניות.

"איפה תושבי ה'מתחרדים' הליטאיים? בכל משך מערכת הבחירות דגל התורה התגאתה ונופפה בעיר הוותיקה ובהתחרדות השכונות במאות ועד לאלף משפחות ברחובות בר אילן, קרן היסוד והרצל. והנה נסתיימה לה מערכת הבחירות ויצא המרצע מן השק, בבחירות הקודמות בסיבוב הראשון היו 334 קולות לדגל התורה והרשימות האגודאיות יחד בעיר הוותיקה. בסיבוב השני הגיע מספרם ל־404 קולות, ואילו בבחירות הנוכחיות היו 782 ליהדות התורה, ו־123 קול לעץ. גידול מקסימלי של דגל התורה בעיר הוותיקה של 380 קול, ובל נשכח שבבחירות הקודמות כמחצית מהקולות בעיר הוותיקה שניתנו למפלגות חרדיות ניתנו לרשימות האגודאיות 'כח' ו־ג'.  אלף משפחות ליטאיות בעיר הוותיקה שוות לפחות 2,000 קולות, אך מספר הקולות של דגל מסתכם בסופו של דבר בכ־580 קול לפי החישוב הנדיב ביותר, הווי אומר פחות מ־300 משפחות, חדשות וישנות כאחד.  או שהנתונים שהציגה דגל התורה לפני הבחירות היו מנופחים, שלא לומר שקריים לחלוטין, או שאותם מצביעים חרדיים פשוט נשארו בבית ונותרו אדישים.

"בהסתכלות בנתוני ההצבעה של כל העיר בבחירות אלו הצביעו לש"ס 5,226 מתושבי בית שמש, לעומת הבחירות הקודמות בהן הצביעו לש"ס בסיבוב הראשון 4,835 איש, ובסיבוב השני 5,009. באופן שטחי מראים הנתונים הללו על שמירת המצב ללא גידול טבעי כלל וללא הגירה חיובית, אך במבט בנתוני השכונות המצב שונה, וכאן הנתונים הדרמטיים: בכל השכונות לא רק שאין גידול במספר המצביעים של ש"ס, אלא שיש גם ירידה במספר הקולות ביחס לשני הסיבובים.

"איך הצליחה ש"ס אם כן לשמור על מספר המצביעים שלה באופן מלא ואף להגדיל אותו במעט? בזכות האכלוס של רמה ג' בה התאכלס ציבור גדול שמזוהה עם ש"ס באופן טבעי. התרומה הגדולה של רמה ג' בדמות 947 קולות חדשים לש"ס, איזנה את התוצאה הסופית של ש"ס. בנטרול רמה ג', קיימת ירידה של 730 קולות לש"ס, ביחס לסיבוב השני בבחירות הקודמות, ו־556 קול ביחס לסיבוב הראשון".

3 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. אבוטבול גנב מנדט . זה דרכו של מרן? או של דרעי העבריין

  העבריין דרעי ישלם על פשעיו ! אלוקים ישלח אותו לכלא
  בקרוב במהרה בימינו אמן

  משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
  הגב
 2. להוציא אברכים מהכוללים פשוטו כמשמעו

  ישנו פרוייקט הרסני מבית "אחוות תורה" של דוד לייבל, שבימים אלו מתגבש, ושמו "אברטק".
  זהו לא פרוייקט כמו שדוד לייבל מיתמם שהפרוייקטים שלו נועדו לדאוג ללימוד התורה בקרב העובדים לפרנסתם, אלא זה פרוייקט שנועד באופן ברור ומצוהר להוציא אברכים מהכוללים פשוטו כמשמעו.
  הפרוייקט הוא בצורה של "כולל" כביכול, עם 'סדרים' ולימודי מחשבים במקביל. סדר א' בבוקר, ובסדר ב' לומדים מחשבים… פותחים עבור זה בית-מדרש מיוחד, רכשו ספריה מלאה עבור כך (מעדות של בעל החנות ספרים שרכשו ממנו – הוא הראה לי את הקבלה ע"ש אברטק)
  יש ראש-כולל, זה מיועד דווקא לאברכים, הלימודים חינם, ועוד מקבלים על הכולל 1500 ש"ח. איום ונורא!

  אחרי תקופה קצרה של פרסום, שככל הנראה לא מספיק צבר תאוצה,
  פתאום מופיע אותו הפרוייקט בדיוק, בעלוני הפרסום, עם בסה"כ "שינוי השם" מ"אברטק" ל"הייטק"
  ו… עם אישור מהר' מנדל שפרן היינו הרב המתיר חפירת קברי ישראל בית שמש!!!
  איך יתכן? איך יתכן שפרוייקט להוצאת אברכים מתוך הכוללים בפיתוי ובמלכודת איומה של מעטפת אברכית כביכול, יקבל אישור מדיין רשמי ומוכר???
  מי שבידו לפנות אל הר' שפרן ולטפל בעניין, נא לעשות זאת בהקדם!

  להוציא אברכים מהכוללים פשוטו כמשמעו |
  הגב
 3. גם אמרתם שדייטש וגלבך ינצחו בטוח...

  הפילוחים שלכם שקריים שווה זבל . הכלב שב על קיאו

  יוני |
  הגב