המדינה לבג"צ: תקנות הכותל חלות גם על הרחבה הדרומית

למרות זאת: תבקש משר הדתות להדיח את רב הכותל מאחריות על קשת רובינסון. ח"כ הרב אייכלר: המדינה מפרה את תקנות חוק המקומות הקדושים

בעקבות מכתבו של ח"כ הרב ישראל אייכלר ליועץ המשפטי לממשלה בו הוא מציג את הנימוקים המשפטיים לכך שתקנות רחבת הכותל חלות גם על הרחבה הדרומית, הודתה המדינה כי אכן תקנות רחבת הכותל המערבי חלות על השטח כולו ובכל זאת הודיעה לבג"ץ כי  תבקש משר הדתות להדיח את רב הכותל מסמכויותיו ברחבה הדרומית.  

כזכור, במכתבו ליועץ המשפטי דרש ח"כ הרב אייכלר מהממשלה והיועהמ"ש להציג בפני בג"ץ את העמדה היהודית: "כידוע" כתב ח"כ הרב אייכלר, "בשנת תשל"ב תוקנו תקנות השמירה על המקומות הקדושים. תקנות אלו כללו מפה אשר הגדירה את המושג 'רחבת הכותל המערבי' לצורך תיחום תחולתן". בשנת תשמ"א הוחלפו התקנות ולא צורפה המפה הקודמת כי הדבר מובן מאליו שכל רחבת הכותל קדושה ליהודים באותה מידה. קיומם של המפות בתקנות הישנות זאת הסיבה שלא נצרכו להגדיר מחדש בתקנות את המונח 'רחבת הכותל המערבי' ".

בנוסף טען ח"כ הרב אייכלר כי "גם במעשה חיקוק, הוגדרה 'רחבת הכותל המערבי' באופן דומה במשפט 'כולל האידרא', כך שהיא כוללת את כל השטח הסמוך לכותל החשוף עד לשער האשפות ולחומת העיר העתיקה".

ח"כ הרב אייכלר סיכם את מכתבו: "בהתאם לדין ולהגיון הישר, יש לפרש את המושג 'רחבת הכותל המערבי' בהתאם להגדרתו בדברי חקיקה אחרים ואין כל טעם לפרש באופן שונה את אותן המילים בדיוק אשר מופיעות בתקנות. היות ומדובר בדברים נכוחים, אני משוכנע כי אכן כך צריכה להיות גם תגובתכם לבית המשפט הגבוה בשם ממשלת ישראל"

לאור הצגת טיעונים אלו, הודתה המדינה בפני בג"ץ שהתקנות אכן חלות גם על הרחבה הדרומית, אך מבקשת למנות ממונה אחר על החלק הדרומי בתיאום על הרבנים הראשיים כדי לאפשר "תפילה שוויונית" במקום.

ח"כ הרב ישראל אייכלר הגיב לניסיון להדיח את רב הכותל והציג מספר תקנות אותן מפרה המדינה כאשר היא נותנת מדרס לכף רגלם של ארגונים שאינם אמונים על ערכי היהדות. "בתקנות נכתב במפורש: לא יכניס אדם חומר בכתב מכל סוג שהוא בלי אישור הממונה, לא ייכנס ולא ישהה בתלבושת שאינה הולמת את קדושת המקום, לא יערוך תפילה או טקס אחר לבר מצווה אלא על פי הוראות הממונה, לא ינאם לא יישא דרשה, לא יכריז הכרזות בקול רם ולא יעמיד כרזות או מודעות אלא ברישיון מאת הממונה. כמו כן, הממונה רשאי להרחיק מרחבת הכותל המערבי אדם המפריע לו במילוי תפקידו או העובר על תקנות אלו. העובר על התקנות דינו מאסר של ששה חודשים".

ח"כ הרב אייכלר הוסיף: " כל חודש המשטרה פועלת נגד החוק והתקנות כאשר היא אינה מרחיקה את הפרובוקטורים הרפורמים. ברור לכל בר דעת, וזה גם עובדה משפטית מוצקה, שהתקנות הללו חלות על הכותל הדומי בדיוק כמו שהן חלות על הרחבה הצפונית. אפילו המדינה הודתה בזה. אין זה אלא ניסיון נוסף לקעקע את חומות הקדושה במקום הקדוש ביותר לעם היהודי. לא נסכים לכך, ונמשיך להיאבק בכל דרך אפשרית"

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.