המדינה מבקשת מבג"ץ לעכב הריסת ביהכ"נ

בתגובה, שהוגשה באמצעות עוה"ד ענר הלמן ויונתן ציון-מוזס ממחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה, נאמר כי לראש הממשלה ולשר הביטחון נמסרו הערכות מודיעיניות של גורמי הביטחון, שמלמדות על חשש ממשי לשפיכות דמים עקב פינוי בית הכנסת שלא בהסכמה {חשש לשפיכות דמים}

המדינה הגישה הערב לבג"ץ בקשה דחופה לעיכוב ביצוע קצר נוסף של פסק הדין בעניין המבנה המשמש כבית כנסת בגבעת זאב.

בתגובה, שהוגשה באמצעות עוה"ד ענר הלמן ויונתן ציון-מוזס ממחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה, נאמר כי לראש הממשלה ולשר הביטחון נמסרו הערכות מודיעיניות של גורמי הביטחון, שמלמדות על חשש ממשי לשפיכות דמים עקב פינוי בית הכנסת שלא בהסכמה.

בתום ישיבות שנערכו היום, הצליחו נציגי הממשלה להגיע להסדר מוסכם (המפורט בתגובה) עם ראש המועצה, רב בית הכנסת ונציגי העמותה המפעילה את בית הכנסת, שיישומו ככל שיתאפשר אמור להוביל לביצוע פינוי המקרקעין מכל חפץ ואדם בהקדם האפשרי, בהסכמה ובדרכי שלום.

יישום המתווה האמור מצריך אמנם, מחד גיסא, דחייה קצרה מאוד בת 48 שעות לתחילת פירוק בית הכנסת ודחיה בת כשלושה שבועות במועד סיום הפירוק, אולם מאידך גיסא, יישום המתווה יצמצם לדעת הדרג המדיני באופן משמעותי ביותר את החשש האמור משפיכות דמים, אשר בתקופה הנוכחית, שהינה רוויית פיגועים, הינו חשש שיש להתחשב בו במידת האפשר.

לפיכך, מבקשת המדינה לאפשר את תחילת פירוק בית הכנסת ביום 19.11.15, תוך שפירוקו יבוצע באופן מבוקר ויושלם לכל המאוחר תוך שלושה שבועות (עד יום 10.12.15).

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.