המונים ליוו למנוחות את האדמו"ר מצאנז זמיגרד (תמונות)

קהל המונים בראשות אדמו"רים ורבנים ליוו בשעות הצהריים בבני ברק את כ"ק האדמו"ר מצאנז זמיגרד זצ"ל בדרכו האחרונה למנוחת עולמים. תיעוד כואב. { בדרכו האחרונה}

קהל המונים בראשות אדמו"רים ורבנים ליוו בשעות הצהריים בבני ברק את כ"ק האדמו"ר מצאנז זמיגרד זצ"ל בדרכו האחרונה למנוחת עולמים.

בשעות הבוקר פשטה הידיעה המרה בעיר בבני ברק  על הסתלקותו בפתע פתאום של כ"ק האדמו"ר מצאנז זמיגרד זצוק"ל בשעות
הלילה.

שעה לאחר הפטירה הובאה מיטתו הק' לבית מדרשו ברחוב מינץ 24 בבני ברק שם התפלל כל השנים וכן אביו כ"ק האדמו"ר זצוק"ל שאתה ימלאו עשור להסתלקותו. במשך כל הלילה הגיעו  מתפללי בית המדרש לומר תהילים, בשעות הבוקר הוצאה המיטה למקווה
הטהרה לעשית טהרה על אנשי חברה קדישא והגבאים.

לקראת תחילת מסע ההלוויה הוכנסה המיטה לבית המדרש לקול זעקות שבר של חסידיו ומתפללי בית המדרש, לפני תחילת מסע
ההספדים נאמרו תהילים, ולאחר מכן החל מסע ההספדים אחיו כ"ק האדמו"ר מצאנז זמיגרד מאנטוורפן ששוהה בארץ לרגל שמחה במעונו בשבוע האחרון, וכן אחיו האדמו"רבויאלמסבורג שהספיד דרך הטלפון, ולאחר מכן הספידוהו כ"ק האדמו"ר מביטשקוב ,טמישוואר, הגרש"א שטרן רב מערב העיר בני ברק, הגרח"ד קובלבסקי רב בית המדרש סוכטשוב, חתנו הגדול הרה"ג רבי מרדכי מוזס, האדמו"ר מגארליץ, הרב רכניצר ממתפללי בית המדרש, וגבאו  הרב יעקובוביץ שנפרד מהאדמו"ר זצוק"ל ובקשת סליחה בשם הגבאים והמקורבים ומתפללי בית המדרש.

לאחר אמירת קדיש ע"י בניו הבחורים החשובים שיחיו' ולאחר מעמד הקריאה יצא מסע ההלוויה רגלי דרך רחוב רבי עקיבא עד
לרחוב חזון איש .משם המשיכה מסע ההלוויה לירושלים ותעבור דרך בית מדרשו של כ"ק האדמו"ר מטשאקאווא שליט"א ברחוב יונה שם אמור להתחיל עכשיו מסע ההלוויה ובתום דברי הפרידה יצא מסע ההלוויה בדרכה למנוחת אבותיו במרומי הר הזיתים בירושלים.
יהודה פרקוביץ תיעד