המועצה החסידית בקול קורא: לא להתגייס לשח"ר

מועצת גדולי התורה של אגו"י פרסמה הבוקר 'קול קורא' ובו התייחסות לנושא הגיוס, הגיור ושמירת השבת בתל אביב. אין התייחסות לנושא ההתייצבות.

בתום ישיבה שלשום (ד') שהתקיימה למעלה מ-3 שעות החליטו חברי מועצת גדולי התורה של אגו"י לא להחליט בנושא הבוער של התייצבות בחורי הישיבות בלשכות הגיוס.

במהלך הישיבה שהתקיימה בבית ועד פועל של אגודת ישראל בירושלים עסקה רוב הישיבה בשאלות הנוגעות להתייצבות, בין היתר דנו האדמו"רים בפתיחת ספרי יוחסין למגזר החרדי ובצורך לחזק את חברי מועצת עיריית תל אביב החרדים הנאבקים על קדושת השבת, נושא הדיור על אף הוא בישיבה.

ביומנים מתפרסים הבוקר החלטות אסיפת מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל שהתקיימה השבוע בירושלים, ההחלטות מתייחסות לסוגיית גיוס בני הישיבות לחוק הגיור ולסוגיית שמירת השבת.

נוסח ה'קול קורא' כפי שפורסם הבוקר: "לדאבוננו קיימת מגמה בין אנשי השלטון לשלב את החרדים לדבר ה' במקומות שבהם יש סכנה של פריקת עול מלכות שמים ולצורך כך מחוקקים חוקים שונים ומורים הוראות שונות נגד הציבור החרדי הסותרים את הוראות תורתנו הקדושה, ומצד שני מציעים פיתויים שונים כדי להשפיע על אורח החיים של הציבור החרדי בדברים שהם נגד תורתנו הקדושה ונגד המסורת המסורה לנו מדור דור.

ולצורך זה גם מרבים להצר את צעדיו של הציבור החרדי ומוסדותיו על כל צעד ושעל. כשכל אלו מונחים על ידי גופים רפורמיים המנסים לעקור את התורה הדת והיהדות ולהרוס כל חלקה טובה בכרם בית ישראל.

לאור האמור, ולמען הצלת עולם התורה והיהדות החרדית בכלל, הננו מורים ודורשים כדלהלן: על השלטונות לבטל לאלתר את חוק גיוס בני ישיבות וכוללים בכפיה.

הננו מורים לכל בני הציבור החרדי לא לשתף פעולה עם כל תוכניות הצבא למיניהן לא להשתלב בשח"ר, שרות אזרחי, תנועות נוער למיניהן ושאר התוכניות שהצבא מציע לציבור החרדי, בכל אופן וצורה שהיא. ולא להתפתות לפיתויים הכספיים המוצעים בכל אלה, בטענות של פרנסה וכיו"ב.

"אנו קוראים ברגע האחרון לגורמים האחראיים לפעול בכל כוחם שלא לשנות את מערך הגיור בארה"ק ולא להביא למצב שהיהדות החרדית בעולם כולו תיאלץ לנהל רישום ספר יוחסין באופן עצמאי דבר שיביא לקרע ולפילוג עמוק בעם ישראל.

 

 

"אנו קוראים לגורמים האחראיים לפעול בכל כוחם שלא לפרוץ את חומות השבת בערים שונות, באופן של הפעלת מקומות ציבוריים תוך חילולי שבת המוניים באופנים שלא נעשו עד כה. ומורים לכל בני הציבור החרדי ללחום נגד תופעה זו בכל הדרכים העומדים לרשותם.

 

 

"אנו פונים בזה לממונים על נושא הדיור בארה"ק לדאוג לצרכי הדיור של הציבור החרדי, בתנאים שהציבור יוכל לעמוד בהם. ולשלבם בכל ההטבות הניתנות לציבור הכללי לצרכי דיור. ומקוים אי"ה למנות ועדת עסקנים נבחרים לצורך מציאת פתרונות לדיור הציבור החרדי".

 

 

"הננו פונים לרבבות עמך בית ישראל בקריאה: "עם ה' חזקו ונתחזקה". לימוד התורה וקיום מצוותיה בקדושה ובטהרה, הם חומת המגן לעם ישראל בכל מקומות מושבותיו מפני כל צרה וצוקה, והם אשר יעמדו בזמנים קשים הפוקדים את בית ישראל בכל מקומות מושבותיהם לבטל מהם כל מיני גזרות קשות ורעות, ויש להתחזק עשרת מונים בלימוד התורה וקיום מצוותיה בטהרה, וכל דקדוקי ההלכה.

"ואנו בתפילה ובקשה להשי"ת שיחיש לגאלנו ולהוציאנו מצרה לרווחה ומאפילה לאור גדול ונזכה שכימי צאתנו מארץ מצרים יראנו נפלאות, בביאת משיח צדקנו בב"א".

כזכור, קודם כינוס מועצת גדולי התורה שוגר מסמך לחברי הכנסת החרדים שעסק בסוגיית התייצבותם של בחורי הישיבה בצו ראשון, שם הובהר כי במסגרת ההסדרים מול הנציגות החרדית, תתאפשר קבלת בחורי ישיבה בלשכות הגיוס בימים מסוימים ולא יחד עם כלל המתייצבים, וזאת, כדי להקל על אופי ההתייצבות.

 

עובדה זאת יכולה להעניק משקל להתלבטות העומדת בפני הכרעה במועצת גדולי התורה החסידית – האם על בחורי הישיבות להתייצב לצו ראשון.

 

בין הנקודות שהובאו במסמך נאמר כי "באשר לנושא ההתייצבות לצו הראשון נציין את הדברים: הסוגיה נדונה בעבר כחלק מההסדרה, מודגש כי בעת משלוח הזימון לצו הראשון אין ברשות צה"ל את כלל המידע לגבי השתייכותו המגזרית של המועמד לשירות ביטחון.

 

"על-כן בניגוד לזימון האוכלוסייה הבוגרת יותר, שכבר ביצעה את התהליכים הראשוניים וניתן לזהותה כחרדית, מורכב ביותר לזמן ולייחד ימי גיוס או מקומות גיוס לבחורים אלה מראש, ביוזמת הצבא".

 

עוד נאמר כי "יחד עם זאת במידה וראשי הציבור החרדי ירתמו למהלך הננו סבורים שניתן יהיה לרכז היקף אוכלוסייה משמעותי, בחתך ישיבות. בימים יעודיים שיוגדרו 'כיום התייצבות אחוד לישיבות', כך ניתן יהיה להפנות את הקשב והמשאבים של לשכת הגיוס לטיפול במלש"בים החרדים".

 

בלשכת שר הביטחון אישרו המכתב לאתר 'ווינט': "כדי לעודד גיוס חרדים לצה"ל, הוחלט לאפשר למי מהם שמועמד לגיוס, להתייצב באופן מרוכז בלשכת הגיוס בשעות מסוימות. זאת על מנת לאפשר להם תנאים מתאימים בתהליך הגיוס לצה"ל. בכל מקרה התהליך לא יפגע בבנות או במיועדים לשירות שאינם חרדים".

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.