ה'מועצת' בגיבוי ל'ועדת הרבנים' (מסמך)

תקנון מועצת גדולי התורה של 'אגודת ישראל' מעניק גיבוי רשמי ל'ועדת הרבנים לענייני תקשורת', גוף השרוי תחת ביקורת: "מכשירי הטלפון המיועדים לדיבור יהיו ללא שרותי תוכן, ואך ורק אלו המאושרים וחתומים בחותמת ועדת הרבנים לענייני תקשורת"

בבית הועד הפועל של אגודת ישראל ברחוב שומר הכותל בירושלים נערכה הערב ישיבת מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל שהתכנסה לדיון העוסק בין היתר ההתמודדות עם הקידמה הטכנולוגית במגזר החרדי ובקהילות החסידיות, חילולי השבת במתחם 'ביג' באשדוד, גיוס בני הישיבות והתנהלות הממשלה מול המפלגות החרדיות.

גורם ב'אגודת ישראל' שוחח עם 'קוקר' והבהיר כי עיקר הישיבה הייתה סביב פגעי הטכנולוגיה והבעיות הקיימות אף בטלפונים המוגנים בהם מותקנת אפליקציית הוואטסאפ והטלגרם.

ב'קול קורא' שפורסם היום (ד') בעיתונות החרדית הובאה התקנון המלא אותו פרסם מזכיר מועצת גדולי התורה הרב מרדכי שטרן לאחר כינוס המועצת.

"עם ישראל נתייחד בתורתנו הקדושה כסגולה מכל העמים, ממלכת כהנים וגוי קדוש. ואף נצטווה בציווי של "קדושים תהיו". ולדאבוננו גרם האינטרנט שיש בו כל השחתה ופריצות וכפירה ודעות כוזבות, חורבנות בבתי ישראל, שאנשים ונשים בחורים וגם בתולות התדרדרו רח"ל בדרך המובילה לשאול תחתית, ורבים חללים הפילה".

20150630155228

"לעת כזאת חובה לעמוד בפרץ ולעשות גדרים וסייגים ובפרט בענייני צניעות וקדושה וטהרה שנאמר ושמרתם את משמרתי (ויקרא י"ח), ודרשו חז"ל בגמרא (יבמות כא.) עשו משמרת למשמרתי. ובגמ' (שבת יג.) לך לך אמרינן לנזירא סחור סחור לכרמא לא תקרב. והננו בזה לתקן תקנות ולהורות הוראות לציבור היראים והחרדים לדבר ה'. כל אחד מהציבור החרדי לא ישתמש באינטרנט כלל, ואפילו באינטרנט עם חסימה וסינון. בין כשהוא במחשב, במכשיר טלפון או בשאר כלים מכלים שונים, ובאף מקום שהוא.

"אלו אשר השימוש בחלק מהאינטרנט הכרחי לצורך פרנסתם, ישאלו רב הממונה לעניין זה מטעם הקהילה המבין לענייני תקשורת, ואם יקבלו היתר ישתמשו אך ורק באינטרנט עם חסימה וסינון מהודרים. וישתדלו מאד שלא להכניס את האינטרנט לביתם כדי לשמר את הבית היהודי. אלא ישתמשו בו רק במקומות העבודה. או ישכרו משרד עם כמה יהודים חרדיים הנצרכים לאותו דבר".

"בין גברים ובין נשים ובנות לא יעבדו במקומות עבודה, באופן שייאלצו להיות לבדם בחדר שיש בו מכשיר עם אינטרנט ללא חסימה וסינון".

"מכשירי הטלפון המיועדים לדיבור יהיו ללא שרותי תוכן, ואך ורק אלו המאושרים וחתומים בחותמת ועדת הרבנים לענייני תקשורת. אין להשתמש כלל במכשירים "תואם כשר" ו"תומך כשר". והמספר יהי' שייך לקבוצת הקומות הכשרות. המכשירים שאושרו לבעלי העסקים יהיו אך ורק מכשירים ללא אפשרות דיבור כלל ושאושרו ע"י ועדת הרבנים לענייני תקשורת. כמו"כ יקפידו שלא לקנות מכשירים סלולאריים אלא בחנויות שיש להם תעודת כשרות של ועד הרבנים לענייני תקשורת, שמוכרים אך ורק מכשירים כשרים".

20150630155229

יוקם גוף כשרות המורכב מרבנים המתמצאים בנושאי התקשורת וטכנאים. שתפקידם יהי' לתכנת את המחשבים במוסדות ובעסקים החרדיים, שלא יימצא בהם שמץ פסול. ולפקח שהמחשבים במקומות אלו הינם עם חסימה וסינון. והמוסדות ובעלי העסקים יחויבו לקבל הכשר למערכת המחשבים שברשותם, מגוף כשרות זה.

הגדרים הנ"ל אינם בגדר חומרא וחסידות, כי אם חובה על פי תורה על כל אדם מישראל הירא וחרד לדבר ה'. ומי שאינו מקבל תקנות וגדרים אלו, הרי הוא עובר על גופי תורה החמורים, ופורץ גדר. ויש להימנע מלהתחבר עמו.

מוסדות החינוך החרדיים לבנים ולבנות לא יכניסו למוסדותיהם תלמידים שבמשפחתם מחזיקים אינטרנט שלא עפ"י התקנות הנ"ל, או שאר מכשירים טכנולוגיים שאינם כשרים. על מנהלי המוסדות לעמוד על כך בתוקף כדי שאלו לא יגרמו חלילה לקלקול שאר התלמידים.

אנשים שברשותם אינטרנט שלא עפ"י התקנות הנ"ל או שאר מכשירים טכנולוגיים שאינם כשרים. אינם כשרים לשמש ברבנות, בעבודת החינוך, כשוחטים, מוהלים, משגיחי כשרות, סופרי סת"ם, ומגיהים, וכיו"ב. ואין לסמוך עליהם כלל בענייני דת וכשרות ועבודת הקודש.

המוסדות החרדיים לא יקבלו לעבודות המשרד אנשים שברשותם אינטרנט שלא עפ"י התקנות הנ"ל. או שאר מכשירים טכנולוגיים שאינם כשרים.

ואנו תפילה שבזכות שאנו מקדשים עצמנו מלמטה וגודרים גדרים וסייגים לתורה, יערה עלינו השי"ת ברוב רחמיו וחסדיו רוח טהרה ממרום, ונזכה לדורות ישרים מבורכים בנים ובני בנים עוסקים בתורה ומצוות בטהרה, ולגאולת עולמים בב"א.

מועצת גדולי התורה

1 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

  1. ומה עם בעיית הצניעות??? פיאות ארוכות וחצאיות קצרות?? משם הכל מתחיל…זה גורם חילול ה' גדול ואדם שמרשה לאשתו ללכת ככה או לאישה "חרדית" שהולכת ככה הרי ברור שגם יתירו לעצמם מכשירים מסוג זה..

    מצפים לישועה |
    הגב