ה'מועצת' במכתב: "סכנת הטכנולוגיה מרובה"

המאבק נגד פגעי הטכנולוגיה, מועצת גדולי התורה של 'אגודת ישראל' במכתב חריף מחר שיפורסם ביומונים: "חטסו על נפשותיכם ועל נפשות בני ביתכם. אל תתנו לשטן המשחית לקרר ולומר ש'אינו כצעקתה'. {פגעי הטכנולוגיה}

המאבק נגד פגעי הטכנולוגיה, מועצת גדולי התורה של 'אגודת ישראל' במכתב חריף מחר שיפורסם ביומונים: "חטסו על נפשותיכם ועל נפשות בני ביתכם. אל תתנו לשטן המשחית לקרר ולומר ש'אינו כצעקתה'.

במכתב שיפורסם מחר כותבים הרבנים: 'פגעי הטכנולוגיה' הנקראת מתקדמת, וסכנותיה הרוחניות העצומות; אשר עובדות החיים לימדו ומלמדות, כי רח"ל – הרבה חללים רוחניים הפילה לבאר-שחת; משפחות נהרסו, אנשים צעירים יוצאים לתרבות רעה ואחרים מאבדים חדוות חיים ומתרחקים מגדרי קדושה וטהרה – אינם נותנים מנוח.

ועל כן, הננו שבים אל שלומי אמוני ישראל, היראים והחרדים לדבר ד' בקריאה של דרישה ותביעה מחד, ותחנונים מאידך: חוסו על נפשותיכם ועל נפשות בני ביתכם. אל תתנו לשטן המשחית לקרר ולומר ש'אינו כצעקתה'; אל תניחו לו להתלות ב'אמתלאות' של 'הכרח וצורך' וכד' – אלא עמדו על משמרתכם, כי הסכנה מרובה.

והננו בלשון הפסוקים, אחר שעמדו ישראל על הר גריזים לברכה, ועל הר עיבל להיפך ממנה: "ראה אנכי נתן לפניכם היום וגו' את הברכה אשר תשמעו אל מצוות ה' אלוקיכם אשר אנכי מצוה אתכם היום וגו' אם לא תשמעו" וגו'. המרחיק והגודר את עצמו ואת בני ביתו מ'פגעי הטכנולוגיה', כאשר עוררנו ועפ"י תקנות הרבנים המוסמכים לכך – מביא ברכה על עצמו ועל ביתו בכל תחומי החיים, בריות גופא ונהורא מעליא; וההיפך, רח"ל, למי שמקל ראש ופורץ גדר ומעלים עין מן הסכנה.

כלל ישראל עומד בנסיון אדיר, לעת הזו. השטן מרקד לא רק בחוצות ובמקומות המועדים, כי אם בתוך הבתים, ממש; מעיז להגיע אף להיכלי תורה ותפילה – ואין עצה מולו, אלא לזכור כי המקיים מצות ד' והגודר עצמו מן הקלקלה וההשחתה "ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך", והיפך מכך, רח"ל, למי שאינו מכניס עצמו לגדר "והיה אם שמוע תשמע בקול ד' אלוקיך".

יהודים יקרים, אפשר לעמוד בנסיון – וכל הפותח פתח כחודה של מחט השי"ת פותח לו כפתחו של אולם. צריך רק רצון ורק יחד, איש את רעהו יעזורו. ובכח הרבים המבקשים להרבות קדושה וטהרה, ובזכות הדבקות בתורה הקד' ובנותן התורה – יושפע שפע רב משמי מעונה, ויתן השי"ת לכל השומעים נחת מכל יוצ"ח אשר ימשיכו לטוות מורשת אבות, חיי אריכי ומזוני רוויחי, שלום ושלוה והשקט ובטח – ויוושעו כולם בדבר ישועה ורחמים.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.