המטוס הפיראט, הים הבוער וההפצצה שהצילה את העולם

לצפייה :