איש העסקים שגילח זקנו בתשעת הימים והפסיד את עסקיו • הדמעות של מהר"י אסאד שחוללו פלאים • המטוס והמלמד סיפור מהחיים • זה ועוד במדור "הכנה לשבת" – האזינו

מדוע ספר דברים הוא ספר מוסר – ולמה הוא מתאים במיוחד לאנשי הקאנטרי באמריקא?

האיש שהתבלבל בלוטו ותבע לדין תורה את נציג הלוטו – והסיפור שהיה אותו דבר אצל הח"ח

האיש שהוריד את זקנו והפסיד עסק גדול (סיפור עם הגר"מ פיינשטיין)

הקדושת ציון שכתב לחסידו : "מי התיר לך להיות עצוב" (סיפור)

מה ההבדל בין יהודי לגוי לומדים מהפסוק "ושמתי פדות בין עמי ובין עמך.

לזכות לגילוי אליהו יכולים גם אם מכוונים היטב ב"ויברך דוד את ה' לעיני כל הקהל".

הגביר שתבע את הת"ח שעבד לפרנסתו במאפיית לחם – ולמה המגלה עמוקות לא רצה לעזוב את העיר בגלל התביעה לדין תורה – ומה הקשר לאברכים מימינו. (סיפור עם לקח עצום)

מה קורה כשאוכלים עם הנשמה ומתפללים עם הגוף?

משל הילד שאומר לאביו תן לי כבר מה שאני מבקש חבל שתצטרך שאשגע אותך הרבה – והלימוד לזמנינו.

למה הנביא מתאונן שאין ענבים בגפן ואין תאנים בתאנה- בזמן חורבן ביהמ"ק

הרב שלימד רועה צאן איך להתפלל כראוי בגלל שאמר לרבש"ע שישמור על צאנו בחינם – ומה אמרו לו בשמים וכעסו על כך. (סיפור).

הכפרי שבירך יברכך ה' וישמ(ד)ך ולמה בשמים אהבו את זה.

 היצה"ר שהאדם ברא לעצמו לבד וה' אומר לו זה היצה"ר שלך שאתה עשית "ויצרי מעללי איש".

 למה קוראים "בר מצוה" ולא בר מצוות הרי יש לו הרבה מצוות שהוא מקיים בהגיעו לגיל זה?

 האר"י הק' שידע שהגיע זמנו להיפטר מהעולם – והכל בגלל מחלוקת בתוך העיר.

 מה הגיב מלמד אחד כשילד העיף מטוס של נייר לעבר המלמד (סיפור על פתקא משמיא)

 במעשה דאשתו דרבי חנינא בן דוסא ששכנתה נכנסה וראתה בתנורה חלות, אמרה לה אשת רחב"ד ידעתי ולכן באתי להביא מרדה להוציאם (הסבר השפ"א)

 מעשה שראה רבי צדוק הכהן עם האבא הילד והתפוחים (סיפור עם מוסר השכל נורא)

 טוב משקהו חלב – למה דווקא חלב ולא מנגו או קולה?

 99 אחוז מתו בגלל עין הרע- הפי' שלא שמרו על עיניהם זה הפשט עין הרע

 מי שיש לו עיניים לראות יכול לראות את דמעות השכינה על חורבן בית המקדש ולחוש את בכיית אבלי ציון בימים אלו.

 הדמעות של מהר"י אסאד שחוללו פלאים (סיפור)

 שבת חזון הוא כולו רעווא דרעוין

את כל אלו ועוד תמצאו כאן במדור "הכנה לשבת" בשיחתו המיוחדת של מגיד המישרים המפורסם לתהילה הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א המתפרסם כאן ב'קוקר' מדי שבוע בער"ש בלעדית.

שמעו ותחי נפשכם:

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.