המכתב שעומד להסעיר את מערכות בתי הדין

במכתב חדש המתפרסם כעת לראשונה, יוצא הגאון רבי אברהם שרמן שליט"א, מתלמידיו המובהקים של מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל, כנגד 'הסכם קדם הנישואין' שהונהג בארבעת השנים האחרונות בחוגי האורתודכסיה המודרנית בארצות הברית

במכתב חדש המתפרסם כעת לראשונה, יוצא הגאון רבי אברהם שרמן, מתלמידיו המובהקים של מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל, ומי ששימש מטעמו כאב בית הדין הגדול לערעורים, כנגד 'הסכם קדם הנישואין' שהונהג בארבעת השנים האחרונות בחוגי האורתודכסיה המודרנית בארצות הברית, המאוגדים תחת 'הסתדרות הרבנים דאמריקה' וכן 'בית דין דאמריקה'.
כזכור, לפני מספר חודשים כתב הגאון רבי משה שטרנבוך מכתב הקובע שהעורכים הסכם זה 'מרבים ממזרים בישראל', על מכתבו של הגר"מ שטרנבוך הצטרפו עדותם של מספר רבנים שהעידו על דעתם של מרנן גדולי ישראל זצ"ל בנידון, כמו הגאון רבי נחום איזנשטיין שליט"א, הכותב שקיבל ממרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל כדברי הרב שטרנבוך, והגאון רבי שלמה זעפראני המביא דברים ברורים מדברי מרן הגר"ע יוסף זצ"ל ביביע אומר, ומסיים במילים נוקבות 'מאן ספין ומאן רקיע לפגוע בקדושת עם ישראל ע"י פירצה נוראה זו'.
במכתב המתפרסם כאן לראשונה, מגולל הגאון הרב שרמן בקצרה מספר נימוקים הלכתיים 'כבדי משקל', כלשונו, המורים על 'פגמים וחסרונות חמורים' בהסכם קדם נישואין הנ"ל, ומוסיף את עדותו על התנגדותו החד משמעית של מורו ורבו מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל לעריכת הסכם קדם נישואין מסוג זה.
לסיום כותב הדיין הרב שרמן, כי הוא מצרף את זעקתו למכתב זעקתם של גדולי פוסקי הדור וגדולי חכמי התורה כנגד הסכם קדם הנישואין הנ"ל.
המדובר במכתב עליו חתומים עשרה מגדולי הפוסקים והאבדי"ם בדורנו כנגד הסכם קדם הנישואין של הסתדרות הרבנים באמריקה, אשר נדפס לראשונה בקונטרס קדושת הנישואין שיצא לאור במהדורה מחודשת בשבוע האחרון.
התנגדותם של פוסקי ההלכה להסכם קדם נישואין נובעת הן מהעובדה שהדבר מוביל להריסת חומות המשפחה ופוגע בשלמות ונצחיות קשר הנישואין, והן משום שלדעת רבים מגדולי הפוסקים גט הניתן בעקבות הסכם קדם נישואין הוא בבחינת גט מעושה, שאינו באמת מתיר את האשה להינשא לאחר, כשהדבר אף משליך על כשרותם של הנולדים מנישואין שניים (לאחר סידור גט שכזה) לבוא בקהל מחמת פסול ממזרות.
על המכתב האמור חתומים הגר"מ שטרנבוך שליט"א, ראש בד"צ יורה דעה הגאון רבי שלמה מחפוד שליט"א, רב שכונת גילה הגאון רבי אליהו שלזינגר שליט"א, אב"ד ירושלים לדיני ממונות ובירורי יוחסין הגאון רבי אברהם דב לוין שליט"א, אב"ד כתר תורה בשכונת בית וגן הגאון רבי שלמה זעפראני שליט"א, וגדולי תורה נוספים.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.