המלחמה האחת שלנו

עכשיו הזמן של כולנו להתגייס. להתגייס למלחמה ביצר הרע שלנו, שהורס כל חלקה טובה.
להתגייס למלחמה במחלוקות, בשנאה, בקיטובים, ובהפרדה בין יהודי ליהודי.

בס"ד

כל הדברים כבר ידועים והכל כבר כתוב. כתוב אתמול. כתוב היום. רק צריך להתבונן.

כשעם ישראל זכאי, בבית המקדש הופך חוט השני לחוט בצבע לבן.
וכשעם ישראל בעוונותינו אינו זכאי, הופכים כתמים של לבן לכתמים של דם.

תתעוררו כבר, תתעוררו כבר, תראו מה אתם עושים!!!

כל מיני דברים יש לנו, חלקם זכויות וחלקם חובות, כל מיני זכויות וכל מיני חובות, אבל על הכל מקטרגות המחלוקות. די כבר!!!!

מספיק כבר עם עצות ביטחוניות ומספיק כבר עם מילים גבוהות ומספיק כבר עם כל המשועממים.
כל מי שמשעמם לו בבית המדרש, שיפסיק להכתים אותו בכתמים של לבן שאחר כך הופכים לכתמי דם. דם יהודי נשפך כמים בגללכם. מספיק כבר!!!

כשעם ישראל באחדות, שום אויב לא יכול לו, גם אם כולם עובדי עבודה זרה. תקלטו את זה כבר!

מחלוקות היו בעם ישראל מאז ומעולם, אבל מחלוקות של אהבה, וכאן שנאת החינם מככבת. בבקשה, כל מי שקורא את הדברים, שיחשוב עליהם טוב טוב ויפנים:

אם הוא שותף במשהו מהמחלוקות המכוערות הללו כנגד קדושי עליון, הרי הוא בעצמו שותף לאותן רציחות נתעבות. הוא זה שפותח את קודש הקודשים שלנו בפני האויב. הוא שפוגע בשכבת האוזון שמגינה עלינו, שכבת האחדות, ואז בעוונותינו נפגעים הצדיקים הגדולים ביותר שלנו. נפגעים מלבן. נפגעים מדם.

ועכשיו הזמן של כולנו להתגייס. להתגייס למלחמה ביצר הרע שלנו, שהורס כל חלקה טובה.
להתגייס למלחמה במחלוקות, בשנאה, בקיטובים, בהפרדה בין יהודי ליהודי ובין דם לדם.

כי דם אחד לכולנו, ו-DNA אחד לכולנו, בני אברהם, יצחק ויעקב כולנו, בני עם אחד. יעקב בירך את כולנו לפני מותו שנאסף ונהיה ביחד – הבה נקבל את ברכתו וצוואתו, ונהיה סוף סוף עם אחד, ושום אויב לא יוכל לנו, לעולם.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.