הממשלה אישרה: איחוד יחידות הסייבר ליחידת "מערך הסייבר הלאומי"

ההחלטה לאחד את שתי היחידות באופן מלא משלימה את המאמץ הלאומי עליו הנחה ראש הממשלה עוד בשנת 2011