הממשלה אישרה את הגדלת מסגרות התקציב

הסכום ישמש אך ורק לשם מימון ההתמודדות עם משבר הקורונה

הממשלה אישרה הלילה תיקון לחוק יסוד משק המדינה בהוראת שעה המאפשר להגדיל את מסגרות התקציב ולמממן את התכנית הכלכלית להתמודדות עם הקורונה. על פי התיקון לחוק היסוד, ניתן יהיה לממן גם תשלומים לביטוח הלאומי בסך נוסף של כ- 16 מיליארד שקלים וכן לבצע התאמות בניהול החוב הממשלתי בכ- 40 מיליארד שקלים נוספים, כתוצאה מהמצב הכלכלי הנוכחי. תיקון החוק יובא היום (ב') לאישור הכנסת.

נוכח משבר הקורונה נדרשת הממשלה להוציא סכומים ניכרים, הן לטובת התמודדות עם הנגיף והן לצורך סיוע למשק על מנת לאפשר לו לצלוח את המשבר. מאחר שחוק יסוד מגביל את האפשרות להוציא כספים הן לפי תקרת התקציב ההמשכי והן לפי מגבלת ההוצאה החודשית, נדרש התיקון לחוק ונקבע כי ניתן יהיה להגדיל את ההוצאה הממשלתית עד לאישור תקציב 2020. הסכום ישמש אך ורק לשם מימון ההתמודדות עם המשבר והצעדים שיש לבצע לצורך התמודדות עם המשבר.

תיקון חוק יסוד בהוראת שעה הוא מהלך חריג אולם לנוכח הצורך המיידי להוציא מתקציב המדינה סכומים ניכרים שיש בהם כדי לפרוץ את תקרת התקציב ההמשכי, הוחלט כי הממשלה תהיה רשאית להוציא בכל חודש עד לאישור תקציב 2020, סכום נוסף לשם מימון ההתמודדות עם המשבר ולמטרה זו בלבד.

בנוסף, מאחר שחלק ניכר מההוצאות הצפויות בחודשים הקרובים לצורך ההתמודדות עם המשבר יבוצעו בידי הביטוח הלאומי, קובע התיקון לחוק כי ישולם סכום נוסף לביטוח הלאומי מתוך תקציב המדינה כהחזר חוב של המדינה וישמש את המוסד לביטוח לאומי להתמודדות עם המשבר ולמטרה זו בלבד. מאחר שחלק גדול מהתשלום ישולם באופן מיידי, הוחרגה תוספת זו ממגבלת ההוצאה החודשית והיא תעמוד על כ- 16 מיליארד שקל. סכומים אלו כוללים, בין היתר, תשלום דמי אבטלה לשכירים שהוצאו לחל"ת או פוטרו בעקבות משבר הקורונה ותשלום מענק הסתגלות לבני 67 שנפלטו באופן פתאומי משוק העבודה כתוצאה ממצב החירום.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.