הממשלה אישרה: גיוס חרדים לשירות אזרחי ימשך

בשל המצב החוקי הבעייתי בקליטת בחורים חרדים נוספים  לשירות האזרחי, הממשלה אישרה היום הארכת גיוס חרדים לשירות אזרחי-משמר. בצל חוסר הוודאות להמשך החוק, זינוק חד במספר המתגייסים החרדים לשירות אזרחי בחודש דצמבר שעומד על 201 מצטרפים חדשים.

לאחר שבתחילת החודש פג תוקפה של החלטת הממשלה שהסדירה את 'השירות האזרחי המשמר' שהווה פתרון ביניים להמשך השירות האזרחי, עם פקיעת תוקפו של 'חוק-טל', נוצר מצב שהחל מ-1 בדצמבר, לא יוכל הצבא להפנות למנהלת השירות הלאומי צעירים חרדים נוספים לשירות האזרחי  וזאת עד לסיום החקיקה בנושא.

בעקבות זאת הציג מוקדם יותר השר אורי אורבך (הבית היהודי) בפני הממשלה את הצעת ההחלטה אשר קובעת להאריך בחודש וחצי את הפנייה להתנדבות בשירות האזרחי המשמר, עד ליום 15 בינואר, 2014,  או עד להשלמת הליכי החקיקה של הצעת חוק שירות אזרחי לתלמידי ישיבות (לפי המוקדם מביניהם).

מנהלת השירות האזרחי-לאומי, התריעה כבר בעבר מפני מצב זה, כאשר לפני כשבועיים שיגר מנכ"ל מנהלת השירות האזרחי –לאומי, שר-שלום ג'רבי, מכתב בהול לח"כ אילת שקד, יו"ר הוועדה לחקיקת החוק לשיווין בנטל שבו הוא מתריע בפניה שאם לא תושלם החקיקה עד לסוף חודש נובמבר, החל מה-1 בדצמבר לא יוכל הצבא להפנות למנהלת השירות האזרחי-לאומי צעירים חרדים נוספים לשירות האזרחי.

בהחלטת הממשלה צויין כי , מכיוון שעצם הפעלת השירות האזרחי כאמצעי לקידום הנשיאה בנטל הוכר כאמצעי אפשרי וראוי בפסיקות בית המשפט העליון, ובשל העובדה כי הממשלה מכירה בחשיבותו  של  השירות האזרחי כאחד הכלים המרכזיים להגדלת השוויון של נשיאה בנטל, מוצע במסגרת החלטת ממשלה זו, לייצר את הסמכות להמשך קליטתם של משרתים לשירות אזרחי משמר.

 כאשר המטרה לשמר את מערכת השירות האזרחי, ובכלל זה המנגנונים שהוקמו לשם הפעלתה ובעיקר, אמון הציבור החרדי ונכונותו לשלב את צעיריו במסגרתו, הישגים שהושגו בעמל רב ושנים רבות יחסית לאחר שחוקק חוק דחיית שירות. לקיים רצף של התגייסות לשירות האזרחי ולשמר את מנגנון קליטת המתנדבים לשירות האזרחי.

בממשלה הביעו חשש כי חבלי הלידה בכינונו ובעיקר בהפעלתו הלכה למעשה של השירות האזרחי בלא קידום ההחלטה, תיגרם לתחום השירות האזרחי פגיעה ממשית הן בהווה, והן בעת שיבוקש להפעילו שוב.

תכליתה של ההצעה הינה, לאפשר המשך הפניית מתנדבים לשירות האזרחי על ידי צה"ל באופן שיאפשר שימור מגנוני הקליטה והמיון של השירות האזרחי, הן בהיבט שימור המנגנונים המאפשרים את הפעלתו של השירות האזרחי, והן לשם שמירת רצף העבודה עם הציבור החרדי תוך שמירת האמון ושיתוף-הפעולה שנרכשו בעבודה מאומצת של המנהלת במהלך השנים האחרונות.

בזמן שהמערכת הפוליטית סוערת סביב החוק החדש, ובצל המאמצים הרבים שנעשים להשלים בקריאה שנייה ושלישית את חקיקת חוק הגיוס החדש עוד במושב הנוכחי של הכנסת, הבחורים החרדים מצבעים ברגליים, 201 חרדים יצטרפו במהלך חודש דצמבר לשירות האזרחי-לאומי וקבעו שיא שנתי חדש בגיוס חרדים למסלול בחודש אחד.

לשם השוואה, בחודש אוגוסט עמד מספר המתנדבים על 78, בחודש ספטמבר 45 מתנדבים, אוקטובר 36, נובמבר 80, וכאמור בחודש דצמבר שיא חדש- 201 מתנדבים חדשים.

שר-שלום ג'רבי, מנכ"ל מנהלת השירות האזרחי- לאומי: "אני מברך על החלטת הממשלה, לפיה לא תיעצר הצטרפות החרדים לשירות האזרחי עד לחקיקת החוק החדש בנושא. הצטרפותם לשירות של מאות מבני המגזר החרדי רק בחודש האחרון, מוכיחה כי החברה החרדית רוצה לשאת בנטל".

ג'רבי הוסיף: "אין לי ספק כי מדובר בפלטפורמה הנכונה והראויה לשילובם של בני המגזר החרדי בתרומה לקהילה ולמדינה ואני בטוח שאחוזי הגיוס לשירות האזרחי בקרב המגזר החרדי יוסיפו ויעלו".

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.