הממשלה המעופפת של נתניהו: השרים טסו 196 פעמים בשנה

המבקר: מדובר בגידול של 60% לעומת הנסיעות שנרשמו בשתי הממשלות הקודמות ■ ‏‎‎הוצאות השרים בנסיעות לחו"ל במימון ממשלתי מסתכמות בעשרות עד מאות אלפי שקלים לנסיעה, אך טרם נקבעו כללים ותקרות למרכיבי ההוצאה

 

‎‎דוח מבקר המדינה לשנת 2014 שבדק את נסיעות שרי הממשלה לחו"ל בין השנים 2003-2011, מגלה כי ב-3 הממשלות האחרונות חלה עלייה מתמדת במספר טיסות השרים לחו"ל.

העלייה התלולה ביותר במספר הנסיעות נרשמה בקדנציה הקודמת, אז עמד ממוצע הטיסות על 196 פעמים בשנה – 60% יותר ממספר הנסיעות שנרשמו בשתי הממשלות שלפני. ממשלת נתניהו השנייה רושמת שיא שלילי גם כשמדובר בטיסות במימון גופים זרים – עם גידול של 100% משתי הממשלות שלפניה.

‏‏‏‏בדיקת המבקר, שהתמקדה בטיסות שאינן במימון ממשלתי, הקיפה 86 שרים וסגני שרים שכיהנו ב-8 השנים האחרונות. על פי הדוח, השרים וסגניהם טסו 1,184 פעם בתפקיד לחו"ל. לפחות 28% מכלל הנסיעות היו במימון שאינו ממשלתי: 90 נסיעות מומנו בידי ממשלות זרות, ו-240 היו במימון ארגונים יהודיים או בינלאומיים.

יצוין כי ברוב הנסיעות שנעשות במימון גורם שאינו ממשלתי מממן אותו גורם רק את ההוצאות הישירות של השר כגון הוצאות הטיסה והשהייה שלו בחו"ל, ואילו ההוצאות הנוספות כמו הוצאות אבטחה, תקשורת ותחבורה פנימית וכן הוצאות הנלווים אליו, ממומנות מתקציב המדינה. בדיקת העלויות של נסיעות שבוצעו בשנים האחרונות העלתה כי נסיעת שר, אף אם מימונה אינו ממשלתי, עשויה לעלות עשרות אלפי שקלים.

 

‏‏מבקר המדינה מותח ביקורת חריפה על אופן אישור נסיעות השרים הן במימון ממשלתי והן במימון זר המסתכמות בעשרות עד מאות אלפי שקלים לנסיעה. הוא קובע כי לא נקבעו כללים ותקרות הוצאה לעלות הטיסה, הלינה, האבטחה, הארוחות, התחבורה והתקשורת, האירוח והכיבוד והוצאות פמליית השר, וכי היועץ המשפטי לממשלה לא פעל להסדרת הנושא.

 

‏בתגובה נמסר ממשרד המשפטים כי "כבר בחודש פברואר 2010 פרסם המשרד את 'נוהל נסיעות שרים וסגני שרים לחו"ל במימון גורמים חיצוניים', אשר הבהיר מהי המסגרת הנורמטיבית החולשת על הנושא ואילו מנגנוני אישור נדרשים. נוהל זה היה פרי עבודה משותפת של משרד המשפטים ומשרד מבקר המדינה. על רקע שאלות נוספות שהתעוררו והניסיון המקצועי שהצטבר בעניין, נעשתה במחלקת ייעוץ וחקיקה הפועלת תחת היועץ המשפטי לממשלה, עבודת מטה לעדכון הנוהל, אשר במסגרתה גובשה טיוטת הנחיה ייעודית מטעם היועמ"ש. עוד יצוין, כי לאחרונה, פנתה המשנה ליועמ"ש אל מזכיר הממשלה בבקשה לבחון עריכת תיקונים שונים הנדרשים בתקנון הממשלה. לאור האמור, הטענה כאילו היועץ המשפטי לממשלה לא פעל להסדרת הנושא אינה נכונה".

 

‎‎השמיים הם הגבול‎

 

 

‎‎‎שר היוצא לחו"ל זכאי להחזר הוצאותיו האישיות בגין לינה וארוחת בוקר, וכן להחזר הוצאות כלכלה בסכום של עד 25 דולר ליום. עם זאת, לא קיימת מגבלה על הוצאות לינה והוצאות אחרות הקשורות לנסיעה חוץ מהוצאות הכלכלה. בשנים האחרונות התנהלו דיונים לקביעת "נוהל נסיעות שרים וסגני שרים בתפקיד לחוץ לארץ במימון המדינה". במהלך הפגישות התברר שהיעדר כללים גורם להוצאות כבדות והעובדה כי "השמים הם הגבול מביאה לעיתים לידי בזבוז רב של כספי הציבור‎"‎‏.

 

‏בטיוטה לנוהל הוצע כי ייקבעו תקרות להוצאות בהתחשב במעמדם הציבורי של השרים. כך לדוגמה, הוצע שהשרים יטוסו במחלקה הזולה ביותר במחלקת עסקים וילונו במלונות דה-לקס, ובתנאי שהעלות אינה גבוהה מ-200% מתעריף קצובת הלינה הנהוגה לגבי עובדי מדינה. אולם, בתחילת 2012 הופסקו הדיונים בעניין זה, הטיוטה לא הושלמה ולא נקבע נוהל.

 

‎‎המידע לא נשמר

 

 

‏אף על פי שהממשלה ה-32 קבעה במאי 2009 כי יש לצמצם ב-25% את כלל הוצאות הנסיעה והשהייה בחו"ל של עובדי המגזר הציבורי, בכל אחת משנות התקציב 2009 ו-2010, הממשלה לא פעלה ברוח החלטתה זו. הבדיקה העלתה כי אין נוהל הקובע מי הגורמים האחראים להכנת נסיעת השרים לחו"ל ומי הגורמים המאשרים את הנסיעות.

 

‏‏כמו כן, היעדר נהלים ברורים הביא את השרים לטוס מבלי לבקש אישורים מתאימים. בין השנים 2003-2008, התקיימו 662 נסיעות לחו"ל של שרים וסגנים; 60 ‏‏מהנסיעות נועדו לגיוס כספים. נמצא כי רק בעניין כ-10% מנסיעות אלו פנו השרים ליועץ המשפטי של משרדם להיוועצות כנדרש. בין פברואר 2010 לאוגוסט 2011, יצאו השרים וסגני שרים ל-281 נסיעות לחו"ל בתפקיד. נמצא כי לגבי כ-32% מהנסיעות במימון שאינו ממשלתי, לא ביקשו השרים חוות דעת כנדרש כאמור.

 

‏‏‎‎השיטה של השרים

 

 

‏כשמדובר בטיסות שרים לחו"ל, משמשת הממשלה חותמת גומי בלבד. מדוח המבקר עולה כי במהלך שמונה השנים האחרונות אישרה הממשלה את כל מאות טיסות השרים לחו"ל. עם השנים, מצאו שרי הממשלה דרך לעקוף את אישור הממשלה, תוך שהם מנצלים את התקנון הקובע שב"מקרים מיוחדים" ניתן להגיש בקשות לאישור נסיעה לחו"ל ישירות לראש הממשלה. ממרץ 2009 ועד יוני 2011, העבירה מזכירות הממשלה 72 בקשות לנסיעות שרים לחו"ל ישירות לאישורו של ראש הממשלה, בלי שהבקשה הועברה לאישור שרי הממשלה.

 

‎‎מי מממן?

 

 

הבדיקה העלתה מקרים שבהם נסיעותיהם של בני או בנות הזוג של השרים נעשו במימון שאינו ממשלתי, זאת מבלי שהשרים פנו לוועדת המתנות על מנת לקבל את אישורה לכך. על פי הדוח, בעת כשכיהנה כשרת התקשורת בשנת 2005, צירפה דליה איציק את בן זוגה לנסיעתה לארה"ב. איציק מסרה למבקר המדינה כי "ההסדר המשפטי והמינהלי שהיה קיים בשנת 2005… היה כזה שאישורים בדבר נסיעות שרים לחו"ל מחייבים אישור הממשלה בלבד… מעבר לזה היה הסדר חיובי, ששרי הממשלה, באותו מועד, לא נדרשו, לקבל אישור נוסף בעניין צרוף בן/בת זוג".

 

‏עוד עולה מהדוח כי בין השנים 2003-2006, בהיותו שר במשרד האוצר ושר התחבורה, צירף מאיר שטרית ב-4 הזדמנויות שונות את רעייתו לנסיעותיו, במימון גוף זר. באחת ההזדמנויות טסה רעייתו של השר שלושה ימים לפניו. ב-2005, הזמינה חברה מסחרית ישראלית את השר שטרית לנאום באירוע גאלה חגיגי של החברה שנערך בניו יורק, במהלך ביקור שערך בארה"ב במימון ממשלתי. בביקורת עלה כי חברה אחרת המצויה בבעלות אשת השר הייתה מעורבת בהזמנתו. נמצא, כי אחת מעובדות החברה שהייתה בבעלות אשת השר שלחה מכתב הנושא את לוגו החברה לממונה על יחסים בינלאומיים במשרד התחבורה, ואליו צירפה את ההזמנה הרשמית לאירוע. בהזמנה צוין שמו של השר דאז כנואם אורח, ובמכתב פירטה העובדת את סדר היום של האירוע, את כתובת המלון שבו יתקיים ואת נושא הרצאתו של השר.

 

‏הגברת שטרית מסרה בתשובתה מינואר 2014 למשרד מבקר המדינה כי מפאת חלוף הזמן "לא עלה בידה להיזכר בנסיבות האירוע", והוסיפה כי "יש להניח כי אם אכן נשלח מכתב שכזה מקורו בטעות של המזכירה".

ח"כ שטרית מסר: "למיטב זכרוני לא נסעתי על חשבון של שום חברה מסחרית, אלא מאחר והייתי בארה"ב בענייני משרדי התבקשתי על ידי (החברה המסחרית הישראלית) להרצות בכינוס שלהם ונעניתי". הוא הוסיף: "לא עולה על דעתי גם לו הייתה ועדת אתיקה כלשהי שהייתה נמנעת מלאשר לי להרצות… שהרי אין בהרצאתי שום טובת הנאה". כיוון שכך, ציין שטרית, "לא היה נדרש כל אישור‏‎"‎‏.

 

 

באשר לנסיעת אשתו במימון שאינו ממשלתי מסר ח"כ שטרית כי בדרך כלל כשאשתו נלוותה אליו הוא שילם את הוצאות הנסיעה שלה. הוא ציין, כי "החריג היחידי הוא נסיעה מטעם המוסדות הלאומיים… אשר לעיתים הזמינו את בנות הזוג על חשבונם. לא נדרש לכך כל אישור, ובוודאי שאין לפרש את נסיעת בן הזוג כמתנה‏‏‎"‎‏.

 

‏בין השנים 2008-2010, נסעו לחו"ל במימון שאינו ממשלתי שלושה שרים עם בנות זוגם. רק שר אחד, שר התקשורת דאז משה כחלון, פנה לוועדת המתנות וקיבל את אישורה לנסיעת בת זוגו. מנגד, שר המדע והטכנולוגיה דאז, פרופ' דניאל הרשקוביץ, נסע בדצמבר 2009 בהזמנת קהילה יהודית לשאת הרצאות בארה"ב. לנסיעה זו הצטרפה רעייתו, כאשר כרטיסי הטיסה והשהות במלון מומנו על ידי הקהילה המזמינה. השר לא פנה לגורם מוסמך לשם בירור ולאישור נסיעתה של בת זוגו במימון שאינו ממשלת

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.