ברגע האחרון: מתווה המשגיחים לא יוצג בממשלה

בשעות האחרונות נוסחה הצעה לפיה תוך 60 יום שר הדתות והרבנות הראשית יכינו תזכיר חוק בנושא

אחרי ששופטי בג"ץ קבעו שהמשגיחים לא יוכלו לקבל את המשכורת מבעלי עסקים והרבנות הראשית לישראל הקימה ועדה שדנה בנידון, היום הממשלה היתה אמורה לדון האם לאשר את המתווה – משגיח מושגח ולעבור לחברת כוח אדם – או להקים תאגיד מיוחד למשגיחי כשרות.

ברגע האחרון , השר דרעי והיועמ"ש שוחחו כדי למצוא פתרון למשבר הכשרות. בשעות האחרונות נוסחה הצעה לפיה תוך 60 יום שר הדתות והרבנות הראשית יכינו תזכיר חוק בנושא. מכיוון שחלף המועד האחרון, המדינה תאלץ לבקש דחייה משמעותית מבג"ץ. כמו כן נדרשת הסכמת משרד האוצר שמתנגד לכך.

הגאון הרב יוסף שלוש שליט"א* יו"ר ארגון הרבנים בהתיישבות ורבה של דרום השרון, יצא אמש במכתב חריף נגד החוק לחיסול הכשרות שעשוי לעלות היום יום ראשון על סדר יומה של הממשלה – מהלך שעשוי לעבור באפס תגובה מצד המפלגות הדתיות והחרדיות,

וזה התזכיר שיוצג לממשלה, הבוקר

1. להטיל על השר לשירותי דת והרבנות הראשית לישראל להכין בתוך 60 יום תזכיר חוק שעניינו הפעלת מערך השגחת הכשרות בהתאם לעקרונות אותם אימצה מועצת הרבנות הראשית לישראל בהחלטתה האמורה המצורפת כנספח להחלטה זו לעניין ניתוק הזיקה בין משגיחי הכשרות ובתי העסק המושגחים על ידם.

2. להטיל על המשרד לשירותי דת, הרבנות הראשית לישראל, הממונה על השכר והממונה על התקציבים במשרד האוצר לקיים הידברות במהלך התקופה האמורה בסעיף 1 עם נציגי ההסתדרות ונציגות ועד המשגיחים לצורך בחינת צמצום הפגיעה בתנאי העסקת המשגיחים במסגרת המתווה האמור לעיל לרבות בחינת אפשרות העסקה ישירה כעובדי המועצות הדתיות במשק כספי סגור או באמצעות תאגיד ממשלתי או עירוני

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.