המסר של ר"י פוניבז': "שימוש חכמים"

בכנס הדרכה לתלמידי הישיבות קטנות העולים לישיבות גדולות נשא דברים ראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי גרשון אדלשטיין שהעביר מסר לבחורים: ""שימוש חכמים, דיבוק חברים ופלפול התלמידים" {הכנה לישיבה גדולה}

לקראת העלייה לשיעור א' בישיבה גדולה, התכנסו כאלפיים בני ישיבות מכל רחבי הארץ ביום חמישי האחרון לכנס השנתי 'סדר הכנה' שנערך זו השנה השביעית ע"י 'דרשו', בראשות מרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור, לשמיעת דברי הדרכה מגדולי ראשי הישיבות והמשגיחים, לנוכח המהפך הצפוי בחייהם בתקופה הקרובה, והמעבר מלימודם בישיבה קטנה לישיבה הגדולה.

בהתרגשות רבה האזינו המשתתפים ברוב קשב לדברים שנשא ראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי גרשון אדלשטיין שהקדיש את דבריו לדרכי קנין התורה בישיבות הגדולות.

"שנינו באבות פרק ששי שהתורה נקנית בארבעים ושמונה דברים, ובהם שימוש חכמים, דיבוק חברים, ופלפול התלמידים, וכן בגמרא (תענית ז, א) הרבה למדתי מרבותי, ומחברי יותר מרבותי, ומתלמידי יותר מכולם".

"והנה בגמרא מוזכר רק מרבותי מחברי ומתלמידי, אבל בפרקי אבות כתוב יותר מזה, "שימוש" חכמים, "דיבוק" חברים, "ופלפול" התלמידים".

"שימוש הוא להקשיב טוב למה שהרב אומר, ולשאול אותו בדיוק מה התכוון, דיבוק חברים הוא שכל אחד עוזר לשני ומסביר לו עד שיבין, ופלפול התלמידים הוא הרב עם התלמיד".

"ובאמת בכל ישיבה וישיבה יש תלמידים חברים ורבנים, לא רק רב ממש, אלא יכול להיות שני חברים, שני בחורים, שאחד בעל כישרון יותר מחברו, וכשלומד עם החבר שחלש ממנו, הרי הוא הרב, ואותו החבר הוא תלמיד, והחבר עושה אצלו שימוש חכמים, ואם שניהם שווים זה דיבוק חברים".

"בכל מקום יש כאלה וכאלה. בעזרת השם כל אלו שמסיימים את הישיבה קטנה ונכנסים לישיבה גדולה, שיזכו לקיים את השימוש חכמים ודיבוק חברים ופלפול התלמידים, ובעזרת השם כולם יצליחו ויהיו גדולי תורה!". סיים ראש הישיבה את דבריו.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.