"הדלק של המחבלים אלו חילולי השבת"(הקלטה)

גל הפיגועים האחרון מביא את גדולי ישראל להתבטאוית שונות, חלקם אף מעידים על בעיות חמורות הדרושות תיקון בשל כך שנפרצו ואולי הם שגרמו לימי דין מתוחים בהם אנו נמצאים. המקובל הגאון רבי דב קוק למקורביו: "כל מי שמחלל שבת נותן דלק בפועל למחבלים, הדלק של כל הפיגועים הקשים אלו חילולי השבת". האזינו {המקובל התבטא }

גל הפיגועים האחרון מביא את גדולי ישראל להתבטאוית שונות, חלקם אף מעידים על בעיות חמורות הדרושות תיקון בשל כך שנפרצו ואולי הם שגרמו לימי דין מתוחים בהם אנו נמצאים.

המקובל הגאון רבי דב קוק התבטא היום (א') בפני מקורביו ששאלו בשל מה גל הטרור הזה, המקובל הפתיע בתשובתו: "חילולי שבת".

"הפיגועים הקשים שיש עכשיו – הדלק של כל הפיגועים זה חילול שבת. נאמר בתורה "מחלליה מות ימות" כתוב ברמב"ם מצווה להביא את המחלל שבת לבית ולסקול אותו". אמר הרב קוק.

הגר"ד הוסיף: " מצווה לסקול את המחלל שבת גם אם יש לו עשרים ילדים, כל מי שמחלל שבת נותן דלק בפועל למחבלים האלה והוא שונא את התורה ואף מעיד על עצמו שהוא שונא את התורה. הדלק של כל המחבלים האלה זה חילולי השבת שיש בכבישי הארץ, נורא ואיום אי אפשר לצאת בכלל. יהי רצון שיתוקן בקרוב". אמר.

המקובל רבי דב קוק עם מרן הגר"ח קנייבסקי
המקובל רבי דב קוק עם מרן הגר"ח קנייבסקי

במהלך שבוע שעבר יצא המקובל הרב קוק במבצע 'קריאת שמע' בשל המצב, וכך אמר: "רבותי, אנחנו מחלקים פה "מבצע של קריאת שמע" ועושים את המבצע הזה ע"י כמה אנשים שקיבלו על עצמם שכל אחד מחלק קריאת שמע אחת ביום, כל אחד לוקח על עצמו לחלק קריאת שמע אחת ביום וזה מציל את עם ישראל!".

"ההצלה היא דוקא מטבריה, כי כתוב שרבי עקיבא אמר בשם ירמיהו הנביא "מקווה ישראל ה' מה מקווה מטהר את הטמאים אף הקב"ה מטהר את ישראל", איפה זה כתוב? "וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טומאותיכם ומכל גילולכם אטהר אתכם".

איפה ה' זורק על ישראל מים טהורים? בטבריה! כי בטבריה יש ים כינרת. זה המים הטהורים שיש בכל העולם.

וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם – מטבריה, ומכל טומאותיכם אטהר אתכם, אחרי שאתה נטהר, (ע"י) רבי עקיבא שקבור בטבריה שהוא אמר "וזרקתי עליכם מים טהורים" – בטבריה שבה ישם את ים הכינרת, משם נעתקים למקדש. אבל פה צריך מים טהורים של טבריה". כך הגאון רבי דב קוק.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.