המשטרה תקבל סמכויות אכיפה על חסימת רכבים גם במקומות פרטיים

חניית רכב בחניון בניגוד להסדרי התנועה, באופן המגביל או חוסם מעבר כלי רכב, באופן שאינו בטיחותי, הינה עבירה

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 122), התשע"ח-2018 של ח"כ מיכאל מלכיאלי וקבוצת חברי כנסת.

מוצע לקבוע כי חניית רכב באופן החוסם רכב אחר או בשטח לצד מקום חניה לנכים באופן שאינו מאפשר לנכה להיכנס לרכבו הנושא תג נכה או לצאת ממנו, הן במקומות חניה המשמשים את הציבור והן במקומות חניה בבעלות פרטית, תהיה עבירה פלילית, כך שלמשטרה תהיה סמכות אכיפה לעניין זה. כמו כן, מוצע להסמיך את שר התחבורה והבטיחות בדרכים, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לקבוע תקנות לעניין איסור חניה במקום חניה פרטי.

בדברי ההסבר נכתב: "הסדרי התנועה הקיימים מסדירים את תנועת כי הרכב, החניה ואת תנועת הולכי הרגל. אין על פי הוראות הדין כיום סמכויות אכיפה ברורות לשוטרים ופקחים עירוניים בחניונים בבניינים משותפים. כפועל יוצא מכך, דיירים הנתקלים ברכב החונה שלא על פי הסדרי התנועה הקיימים, בצורה שאינה בטיחותית, העלולה לסכן את הולכי הרגל או רכב הנוסע, נתקלים בפני שוקת שבורה בבואם לטפל במטרד הבטיחותי.

לפיכך מוצע להבהיר, כי חניית רכב בחניון בניגוד להסדרי התנועה, באופן המגביל או חוסם מעבר כלי רכב, באופן שאינו בטיחותי, הינה עבירה ולשוטר יהיו סמכויות האכיפה הקבועות כבר היום בחוק."

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.