המשנה ליועמ"ש ושר האוצר יפעלו להמשך החרגת הגמ"חים

במהלך דיון נוסף בתקנות ה-CRS התקיימה שיחה בין הגורמים, במסגרתה נקבע כי אלה יוועצו באופן מידי על מנת למנוע פגיעה בגמ"חים עד לסיום החקיקה להסדרתם, נוכח פקיעת תוקף התקנות שהחריגו אותם מהסדר ה-FATCA. במקביל המשיכה הוועדה בקידום ה-CRS בשיתוף הגופים הפיננסים השונים, יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני: "נמשיך לקדם את תקנות וגם את חוק הגמ"חים בשבוע הבא, אני רוצה לאשר את שניהם בתקופה הקרובה"