"המשנה ליועמ"ש עושה כפיה חילונית" (הקלטה)

ארגון חותם תוקף את המשנה ליועמ"ש על התערבותה בנוגע לאירוע בתל אביב. בחותם טוענים כי פעילותה היא בחוסר סמכות ובניגוד להחלטת הממשלה בנושא. "יש כאן תופעה של כפייה חילונית וחריגה מסמכות בכדי לשרת אג'נדה פוליטית ואידיאולוגית" {ההופעה ללא נשים}

ארגון חותם מגיבים על התערבותה של המשנה ליועמ"ש דינה זילבר בנוגע לאירוע שבוטל בתל אביב ומכתבה לרש העיר חולדאי בו טענה כי על העירייה היה לבטל את האירוע, וטוענים כי פעילותה של זילבר נעדרת בסיס משפטי ומהווה אקטביזם ייעוצי פסול וחריגה מסמכויות היועמ"ש.

"התנהלותה של המשנה ליועמ"ש דינה זילבר, המבקשת לכפות נורמות חדשות על ציבור שלם – הינה התנהלות פסולה הנעדרת כל בסיס משפטי ולו קל ביותר", אומרים בארגון חותם. "החירות המוחלטת שנטלה לעצמה תוך ניכוס של סמכויות ומתן פרשנות מרחיבה ובלתי חוקית לפרשנות המקובלת לסמכויותיה מהווה "אקטיביזם ייעוצי" שאינו ראוי, אינו מוכר בדין, ואף מהווה חריגה חמורה מסמכויות היועץ המשפטי לממשלה וזאת תוך פגיעה חמורה בעקרון הפרדת הרשויות".

בארגון חותם, שלאחרונה ניהל תכתובת עם זילבר בנושא הטענות על אי הזמנת נשים לשיר בטקס באוניברסיטת בר אילן, מציינים כי הסתמכותה של זילבר על המלצות הצוות הבין משרדי שדן בנושא "הדרת נשים" גם היא אינה ראויה שכן בסעיף 88 להמלצות הצוות המשרדי מצוין במפורש כי במסגרת חופש הדת הרי שככל שמדובר בהתנהגות הנובעת מציווי דתי מפורש, מוכר ומשותף לקהילות דתיות רבות, גדל משקלה של הטענה בדבר פגיעה בחופש הדת.

עוד צוין כי הצוות ייחס משמעות לקיומו של איסור הלכתי רווח ומקובל על קהילות דתיות רבות כגון האיסור על שמיעת שירת נשים או שמירת השבת בפרהסיה.

"מן האמור עולה כי גם המלצות הצוות המשרדי כלל אינן רלוונטיות כאשר מדובר בהתנהגות הנובעת מציווי דתי מפורש כך שכלל לא ברור אם עוה"ד זילבר אכן מודעת להמלצות הצוות אותן לטענתה היא מונתה ליישם שמהן עולה מפורשות כי כאשר מדובר באיסור הנובע מאיסור הלכתי מקובל הרי שהדבר כלל לא ייאסר.

בנוסף, אומרים בחותם כי בהחלטת הממשלה אמנם צוין כי תופעת הדרת נשים "מחייבת פעולה ממשלתית אקטיבית לביעורה", אך בצמוד לפסקה זו נאמר כי "הוטלה על שרי הממשלה החובה לביצוע פעולות לשם כך והעברת דיווחי השרים לעיונו של היועץ המשפטי לממשלה לצורך בחינת ביצוע ההמלצות שאומצו על ידו", מבלי להסמיך כלל את היועמ"ש לממשלה לשמש כגורם חוקר אשר מתפקידו לקבוע נורמות חדשות או לפקח על גופים שאינם נכללים תחת משרדי הממשלה.

"יש כאן תופעה של כפייה חילונית וחריגה מסמכות בכדי לשרת אג'נדה פוליטית ואידיאולוגית של המשנה ליועמ"ש זילבר", אומרים בחותם. "אנו מצפים כי שרי הממשלה ובראשם שרת המשפטים ישימו לכך סוף ויבהירו למשנה ליועמ"ש את תפקידה".

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.