'המשפיע' מברסלב התבטא: "לפיד הוא מנשמת עמלק. הוא ערב רב"

על רקע גזירת הגיוס, נשא דברים השבוע 'המשפיע' מברסלב הגרי"מ שכטר, שנשא את דרשתו בבית שמש. הגרי"מ פתח ואמר: "ועתה מה נענה ומה נאמר לעת אשר כזאת בדור עקבתא דמשיחא, אשר מתגברים בו כוחות הרע ביתר שאת רח"ל, ואנו רואים בעינינו איך שמתקיימים דברי הזהר הקדוש שבגלות האחרון ישלטו רשעים בעם ה', וזה לשונו: "אבל נחשים ועקרבים יש בו, ודא גלותא רביעאה, דור דרשעים, מלא נחשים ועקרבים, רמאים כנחשים".

הם ערב רב עמלק. הגרי"מ שכטר
הם ערב רב עמלק. הגרי"מ שכטר

הגרי"מ שכטר כינה את לפיד ואנשיו כי הם 'ערב רב'. "הערב-רב הם גזע עמלק ומבואר בזהר-הקדוש שרשעים הללו הנקראים 'ערב-רב' – "השולטים על ישראל בגלות האחרון – הם נשמות עמלק רח"ל". הרשעים שהם הערב רב, הם מזרע עמלק (היינו מצד נשמותיהם).

"כל מגמתם", אמר הגרי"מ שכטר, "היא להפסיק את הקשר בין ישראל לאביהם שבשמים. נשמות אלו הבאים מקליפת זרע עמלק שורשם בקליפה נוראה, וכל מגמתם הוא להפסיק את התורה.

לאחר מכן התייחס על הגזירות העומדות בפתחנו ואמר: "בימים טרופים אלו עומדים אנו בנסיון גדול וקשה שהערב רב מתגבר באופן מיוחד אשר כמוהו לא היה, והם יוזמים וגוזרים גזירות נגד תורתנו הקדושה – וביניהם לקחת בחורי ישראל לצבא, לקרוע אותם ממשפחתם הטהורה, להרחיקם מבית תלמודם ולכפות עליהם את חינוכם ומסגרתם המושחתים, השם ירחם. גזירה זו נחשבה מאז ומקדם כגזירה של העברה על הדת, וכל-שכן כשהם אומרים בפירוש שזאת היא כונתם.

כאן קרא המשפיע לבחורים ואמר: "בחורי ישראל! עליכם נפלה חובת השעה בחורי ישראל היקרים. התבוננו והעלו על לבבכם את גודל האחריות המוטלת עליכם. אל תפחדו, כי ה' עמכם גבורי החיל, והוא יושיעכם מכל הקמים עליכם. בטחו בו ישראל מקדשי שמו, הביטו וראו כי אינכם יחידים במערכה עצומה וגורלית זו, כי עיני ישראל נשואות אליכם, ובודאי לא יטוש ה' אתכם בעבור הגדול שמו".

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.